Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Evaluační zpráva projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

Evaluační zpráva projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k  toleranci a respektu

Přinášíme vám evaluační zprávu z projektu Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu. Přejeme vám příjemné čtení. 

V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoji k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámili s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí. 

Evaluační zprávu najdete zde.


                         

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.

8. 6. 18
...nahoru ▲