Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 11. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

26. listopadu 2019, vydání č. 123
Přinášíme vám výběr z aktuálního EWSI zpravodaje. Celé aktuální vydání v angličtině najdete zde.

Podělte se o nápady na Evropském migračním fóru

Fórum je platformou pro dialog mezi unijními institucemi a občanskou společností. Příští setkání Fóra se uskuteční v červnu příštího roku. Již nyní však organizátoři promýšlí jeho náplň. Za dva týdny - 5. prosince – k tomu v Bruselu proběhne konzultační setkání se zástupci občanské společnosti, kterého se můžete zúčastnit i vy. Přihlašte se a dejte o sobě vědět.

Mladí uprchlíci: Vytváří Evropa ztracenou generaci?

Nová zpráva Agentury Evropské unie pro základní práva (FRA) se věnuje dvěma klíčovým momentům v životních trajektoriích mladých uprchlíků, pro jejichž překonání řada z nich potřebuje pomocnou ruku: změně statusu ze žadatele na držitele mezinárodní ochrany a období dospívání. Pokud zde budou uprchlíci selhávat, vystavujeme se riziku vytvoření celé ztracené generace. Zpráva identifikuje mezery v legislativě a službách a přináší členským státům praktická doporučení pro zlepšení jejich integrace. Více zde.

 Švédsko zvýší požadavky pro udělení občanství

Švédská vláda provede šetření, na jehož základě hodlá uskutečnit reformu zákona o občanství. Rozhodnutí je výsledkem konsenzu mezi socialisticko-zelenou vládou a centristy a liberály, o které se vláda v parlamentu opírá. Žadatelé o švédské občanství budou mít do budoucna za povinnost absolvovat test ze švédského jazyka a sociokulturní orientace.

Inkluzivní města: Jak usnadnit začlenění?

Britská iniciativa Inkluzivní města (Inclusive Cities) sdružuje města, která se rozhodla sdílet zkušenosti v oblasti integrace nově příchozích a spolupracovat na tvorbě místních integračních strategií. Iniciativa nyní ve splupráci s Oxfordskou univerzitou formulovala na základě nabytých poznatků pět klíčových principů a oblastí intervence, které městům usnadní budování inkluzivního prostředí. Více zde.

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

26. 11. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲