Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 8. 19
Zdroj: migraceonline.cz

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Přinášíme vám výběr z aktuálního EWSI zpravodaje. Celé aktuální vydání najdete zde.

Integrační výzvy AMIF v hodnotě 21.5 milionů EUR 

Evropská komise vyhlásila několik výzev v rámci fondu AMIF. Podpořeny budou projekty zaměřené na posilování sociokulturní oruientace nově příchozích jejich zapojováním do života místních komunit, podporu integrace žen-migrantek, podporu vývoje a zavádění privátně financovaných integračních aktivit, podporu obětí obchodu s lidmi a ochranu dětí v migrací. Termín pro podání žádostí o podporu je u všech výzev stejný – 30. ledna 2020. Více informací

Evropané v pohybu

Na tohle se podívejte. Eurostat zveřejnil digitální publikaci People on the Move, která přináší nejnovější data o mobilitě v EU. Ze spousty velmi pěkných interaktivních nástrojů a infografik doprovázených krátkými texty zjistíte, jak a kde v Evropě lidé cestují, studují či pracují nebo odkud kam se stěhují.

Slovenská města podporují integraci

Důležitost integrace cizinců začala na Slovensku rezonovat na místní úrovni. Bratislava v srpnu uspořádala setkání migrantů, kteří ve městě žijí. Cíl setkání byl jasný: vyslat Bratislavanům s cizím pasem signál, že slovenská metropole si váží přínosu, jakým pro ni jsou. V Bratislavě žije přibližně 34 tisíc cizinců, kteří tvoří 8 procent jejích obyvatel. Integraci aktivně řeší také další slovenské město – Nitra. Ta připravuje otevření informačního centra pro cizince, kteří sem v rostoucím počtu přicházejí pracovat. Více informací

Migrace ve venkovských oblastech EU

Nová výzkumná zpráva vytvořená organizací Joint Research Centre se věnuje doposud málo prozkoumanému fenoménu migrace ve venkovských oblastech EU. Studie obsahuje celoevropský přehled založený na statistických datech, sleduje důležité integrační ukazatele u imigrantů pracujících v zemědělství a přináší srovnání postojů k imigraci mezi obyvateli měst a venkova (venkov je imigraci méně nakloněn). Pohled na studovaný problem je rámován širšími procesy, které ve venkovských oblastech působí: evropský venkov čelí vylidňování a stárnutí obyvatelstva, přičemž právě v boji s těmito trendy může imigrace sehrát důležitou roli. Z těchto důvodů je dle autorů nutné věnovat zvláštní pozornost nastavení integračních politik ve venkovských oblastech.

Festival Barevná planeta po dvacáté v Ústí

V sobotu 7. září ve 13. hodin v centru Ústí nad Labem vypukne už dvacátý ročník world-music festivalu Barevná planeta. Původně komorní akce se v průběhu let stala jedním z největších žánrových festivalů v zemi, který každým rokem dokáže proměnit postsocialistické jádro severočeského krajského města v epicentrum pohodové rodinné zábavy plné muziky, filmů, divadla a cizokrajných chutí i vůní.

 Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

26. 8. 19
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲