Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 10. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Přinášíme vám výběr z aktuálního EWSI zpravodaje. Celé aktuální vydání najdete zde.
Září 2019, vydání č. 120

Nová Evropská komise

Nově zvolená prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyen představila členy svého týmu, který povede Komisi v následujících pěti letech. Problematika migrace a integrace bude hrát v její činnosti důležitou roli.

Města jsou pro integraci klíčová

Prioritou Městské agendy pro EU (Urban Agenda) je integrace uprchlíků a imigrantů na úrovni měst. Nová průběžná zpráva ukazuje, co vše se v rámci Partnerství v oblasti začleňování migrantů a uprchlíků v poslední době událo.

Přehled mezinárodní migrace v zemích OECD za rok 2019

OECD v nově zveřejněném dokumentu Přehled mezinárodní migrace 2019 (International Migration Outlook 2019) analyzuje trendy a nejnovější vývoj v oblasti migrace a integrace cizinců ve členských zemích. Za pozornost stojí první empirické ověření vztahu mezi prodlevami ve slučování rodin a mírou integrovanosti. Více zde.

Stínová zpráva Evropské sítě proti rasismu (ENAR) o kriminalitě z rasových pohnutek a institucionálním rasismu za období 2014-2018  

Zpráva ENAR o zločinech z rasové nenávisti vychází z dat shromážděných mezi roky 2014-2018. Data naznačují, že rasově motivovaná kriminalita je v mnoha zemích EU na vzestupu, nicméně nadále přetrvává neochota institucí veřejné správy vyšetřovat ji či klasifikovat ji jako násilí motivované nenávistí. Mezi faktory, které tuto neochotu umocňují, patří např. situace, kdy svědek zločinu je stejné etnicity jako oběť, případně když zločin nahlásí člen určité minority (např. Rom). Více zde.

Počítače pro všechny – Digitální inkluze v Lucembursku

Organizace Digital Inclusion (DI) shromažďuje použité počítače a chytré telefony, které získává od firem, institucí i jednotlivců. S pomocí dobrovolníků je pak opravuje či aktualizuje a připraví pro opětovné použití. Většinu dobrovolníků tvoří uprchlíci či nezaměstnaní, kteří takto získávají nové dovednosti uplatnitelné na trhu práce. Recyklované PC či mobily pak putují dalším uprchlíkům či lidem s nízkými příjmy. Více zde.

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v EU přímo do e-mailu?

Zaregistrujte se

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

7. 10. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲