Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 3. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

2.3. 2021, vydání 143

NOVINKY Z EU

Evropská komise zveřejnila publikaci, která přináší vhled do 39 probíhajících mezinárodních inovativních projektů, které byly podpořeny Azylovým, migračním a integračním fondem (AMIF).

Evropská migrační síť (EMN) ve spolupráci s OECD koncem ledna vydala v pořadí již pátý díl série o dopadech pandemie COVID-19. Publikace se zaměřuje na dopady pandemie na realizaci dobrovolných i nucených návratů a analyzuje přijatá opatření.

EWSI nadále mapuje dopady pandemie na cizinecké komunity po celé Evropě.

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

Nizozemí: Zaměstnanci státní správy absolvují antidiskriminační školení

Nizozemský premiér Rutte na samém konci svého působení ve funkci rozhodl, že zaměstnanci finančního úřadu a dalších státních a veřejných institucí musí absolvovat antidiskriminační školení. Na jejich realizaci má být do roku 2026 ze státního rozpočtu vyčleněno 12 milionů Eur. Školení zrealizuje Nizozemský institute pro lidská práva, který bude zároveň shromažďovat stížnosti a provozovat asistenční linku pro diskriminované osoby. Více informací zde.

České sčítání lidu začíná koncem března

V pořadí desáté sčítání lidu na území ČR od založení Československa v roce 1918 bude zahájeno 27. března. Sčítání bude elektronické, nicméně ti, kteří nevyužijí online formulář, budou mít od poloviny dubna možnost vyplnit papírový sčítací arch. Povinnost sečíst se platí též pro všechny cizince, kteří mají v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů (nezávisle na tom, zda se aktuálně nacházejí v Česku, nebo ne) včetně osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana. Sčítání se netýká pouze diplomatů a cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (např. turisté). Podrobné informace v 8 jazykových verzích zde.

 

Zdroj obrázku: ČSÚ 2021

 

Slovensko: Sčítací formulář poprvé umožní zaškrtnout si za náboženství islám

Sčítání lidu letos probíhá také na Slovensku, a to od půlky února do konce března. Realizuje se elektronicky a v kategorii “náboženství” je poprvé v historii možné zvolit si islám, který na Slovensku není registrovaným náboženstvím, neboť nesplňuje (diskriminační) zákonný požadavek na minimální počet aktivních věřících (50 000 osob). Více zde.

 

Zdroj obrázku: scitanie.sk

 

Španělsko: Fotbal působí proti rasismu

Studie šlanělské výzkumné organizace Observatorio Social la Caixa ukazuje, že postoje fanoušků k imigraci se zlepšují, pokud v jejich oblíbených týmech podávají dobré výkony zahraniční fotbalisté. Zajímavé postřehy k “fotbalové migraci” a jejím dopadům na veřejné mínění najdete zde.

Polsko: Poptávka po zahraničních pracovnících zůstává vysoká i navzdory pandemii

Zpráva polského ministerstva práce ukazuje, že navzdory pandemii COVID-19 se poptávka po zahraničních pracovnících v podstatě nezměnila. V první fázi pandemie se část imigrantů vrátila do země původu (odhadem 10 % Ukrajinců), jejich počet se nyní dostal na předpandemickou úroveň. Polské úřady vydaly v loňském roce 449 000 pracovních povolení (306 000 získali občané Ukrajiny, 28 000 občané Běloruska, kolem 8 000 povolení bylo uděleno Gruzíncům, Indům či občanům Moldávie. Více zde.

INSPIRATIVNÍ DOBRÁ PRAXE

Portugalsko: Ženy v samotce

Katolická diecéze v portugalském Portu spolu se sdružením Association More Brazil realizují projekt zaměřený na cizinky z různých zemí, které si v současnosti odpykávají trest ve vězení a nemají v Portugalsku žádné příbuzné. Projekt vychází z myšlenky, že pobyt ve vězení je zároveň příležitostí k osobní transformaci.

Realizátoři projektu vytváří podmínky pro osobnostní a profesní rozvoj uvězněných žen. Organizují taneční či divadelní představení, snaží se posilovat sociální a emocionální kompetence důležité pro reintegraci po propuštění na svobodu, přinášejí příležitost zapojit se do tvůrčí práce (jako je výroba šperků či kabelek z recyklovaných materiálů).

Rozpočet projektu je minimální (kolem 1 000 EUR ročně, které slouží převážně na nákup materiálu a režijních výdajů dobrovolníků a realizátorů projektu) a za uplynulých 10 let se jej účastnily desítky žen.

Více zde.  

DOKUMENTY

Česká republika: Organizace META vytyčuje strategické cíle pro začleňování dětí cizinců do vzdělávání

Strategické cíle pro jazykovou přípravu a rovné příležitosti pro roky 2021–2022 mohou klíčovým aktérům vzdělávací politiky sloužit jako vodítko při naplňování rovných příležitostí právě pro děti a žáky s migrační zkušeností. Umožní rozvinout jejich vícejazyčnost a vzdělávací potenciál, ale zároveň s tím učiní školy otevřenější, férovější a rozmanitější. A tím i společnost, která bude připravenější čelit budoucnosti, jež nás čeká. Více zde.

 

Zdroj obrázku: META o.p.s. 2021

 

Výzkumná zpráva: Jaký status mají v Evropě uprchlické organizace?

Dokument vytvořený organizací ECRE hodnotí schopnosti uprchlických organizací ovlivňovat agendu a realizovat advokační činnost na úrovni evropských institucí. Zpráva shrnuje příležitosti a problémy, s nimiž se tyto organizace vyrovnávají (financování, posilování kamapcit a komunikace, smysluplné zyhrnování uprchlíků do tvorby politik a opatření, snaha změnit obraz uprchlíků jako pouhých obětí a příjemců solidarity). Zpráva čerpá ze sekundárních dat, jejichž interpreetaci rozšiřuje pomocí hloubkových rozhovorů s uprchlíky, tvůrci politik I zástupci občanské společnosti. Více zde.

***

Celý únorový newsletter EWSI najdete zde.   

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

Titulní foto: freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

2. 3. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲