Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Mezinárodní pracovní migrace v ČR (bulletin VUPSV)

Bulletin Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí obsahuje aktuální data a dostupné časové řady o průběhu základních forem mezinárodních pracovních migrací v ČR (cizinci s povolením k zaměstnání v ČR, občané SR registrovaní ÚP a cizinci s živnostenským oprávněním v ČR od roku 1993 po současnost) v členění podle okresů a zemí původu cizinců. Součástí Bulletinu jsou i dostupné statistické údaje o průběhu pracovních migrací českých občanů do Slovenské republiky a Německa. Statistické údaje jsou doplněny o výpočty podílu základních forem pracovních migrací cizinců na pracovní síle ČR. Údaje o pracovních migracích v ČR jsou doplněny o statistická data o počtu cizinců s povolením k dlouhodobému a trvalému pobytu v ČR podle zemí původu v dostupných časových řadách. Aktuální údaje o zaměstnanosti cizinců jsou dána do vztahu k počtu vydaných povolení k pobytu cizinců v ČR podle okresů a zemí původu cizinců. Tabulky 23-27 vypovídají o složení cizinců podle pohlaví. Tabulky 3 a 4 obsahují dostupné časové řady celkové zaměstnanosti cizinců v ČR podle okresů, krajů a regionů a podle státního občanství. V tabulce 1 jsou oproti minulým číslům Bulletinu uvedeny počty cizinců s povolením k zaměstnání (osoby), v časových řadách jsou nadále uvedena platná povolení k zaměstnání (dokumenty).

Milada Horáková

 

Ivana Macounová
1. 10. 06
Zdroj: VUPSV
...nahoru ▲