Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 12. 05

Zahraničná migrácia v Slovenskej republike - stav, trendy, spoločenské súvislosti

Publikácia B. Divinského si kladie za cieľ analýzu stavu, trendov a významu zahraničnej migrácie v Slovenskej republike v celospoločenskom kontexte. Skúma priebeh zahraničnej migrácie v krajine prevažne od jej vzniku po koniec r. 2004, príp. prvej polovice r. 2005. Vo sfére výskumu a praxe je na Slovensku prvou, ktorá sa metodologicky jednotne, komplexne a relatívne detailne zaoberá otázkami zahraničnej migrácie do krajiny. Hodnotí fundamentálne atribúty fenoménu migrácie na Slovensku s dôrazom na niektoré vybrané témy ako sú napr. definícia kľúčových teoretických konceptov, náčrt medzinárodnej situácie, stav a vývojové trendy principiálnych komponentov zahraničnej migrácie v SR, verejná mienka a postoje obyvateľov Slovenska k zahraničným migrantom, vplyvy zahraničnej migrácie na slovenskú spoločnosť, právne a inštitucionálne aspekty migrácie, rozbor pozitív i negatív štátnej migračnej a integračnej politiky, prognózy migrácie a odporúčania pre prax.

Uvedená publikácia vznikla s podporou Friedrich Ebert Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike a Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, Bratislava.


30. 12. 05
...nahoru ▲