Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Workshopy k tvorbě "Akčního plánu pro rok 2015"

Magistrát hl. m. Prahy a Integrační centrum Praha, o.p.s. zvou k tvorbě "Akčního plánu pro rok 2015" pražské koncepce integrace cizinců, která bude probíhat formou dvou celodenních workshopů ve dnech 2. a 30. října 2014 od 9.00 do 16.30 v prostorách Domu národnostních menšin, o.p.s., Vocelova 602/3, Praha 2.

Na workshopech dojde k diskuzi nad konkrétními body jednotlivých priorit pražské koncepce, které se budou realizovat v průběhu roku 2015.

Podrobnější informace, program a registrace
1. 10. 14
...nahoru ▲