Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 8. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Úvahy nad českým cizineckým právem

V rámci reflexe stavu české (i)migrační politiky přinášíme analýzu právníka Pavla Uhla o cizineckém právu. Cizinecká politika a právo tuto politiku upravující je specifickou oblastí práva, která upravuje migraci na území státu. S ohledem na poměrně vysokou citlivost tématu z hlediska veřejného mínění, zájmů státu a zájmu migrantů samotných o migraci je tento segment práva pod několikerým intenzivním zájmovým tlakem. Cizinecká politika v České republice procházela několika fázemi, přičemž se v poslední šesti letech vyvíjí v intencích byrokratického a formalistického pojetí kontroly migrace. Tento přístup má za následek nižší faktickou schopnost kontrolovat jev migrace a je náchylnější ke koruptivním jevům. Vedlejšími jevy jsou neschopnost cizineckého práva dostát některým ústavněprávním závazkům a soustavné znevažování lidské důstojnosti cizinců. V neposlední řadě není cizinecká politika s to plnit cíle, kterých chce Česká republika v oblasti migrace dosáhnout. Do budoucna by v kontextu několika let bylo vhodné migrační politiku podrobit kritickému zkoumání a zvažovat, zda je koncepčně vhodný současný stav, popřípadě jaké jiné racionálnější varianty zvolit.

Pavel Uhl
23. 8. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲