Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 8. 05
Zdroj: migraceonline.cz
Téma:

Jaká imigrační politika České republiky?

Ladislav Rabušic předestírá dvě základní varianty (i)migrační politiky České republiky. Za prvé by Česká republika mohla jít cestou restrikce. Takové rozhodnutí by mohlo být legitimizováno anti-imigračně nastaveným veřejným míněním v České republice a v Evropě. Na základě vlastních i jiných výzkumů se autor domnívá, že "restriktivní imigrační politika by jistě našla mezi českými voliči značné množství přitakávajících hlav". Za druhé by se tato republika mohla vydat cestou "aktivní a vstřícné imigrační politiky". Zde vyvstává otázka sociální inkluze, modelu začleňování cizinců do české společnosti a odstranění nedostatků současného cizineckého práva a jeho uplatňování (viz Gabal, 2004).


Autor odpovídá na otázku "jaká imigrační politika České republiky?" následovně:
"Mám-li v závěru odpovědět na otázku jaká imigrační politika, pak z hlediska mé percepce problému konstatuji:

1. Zdá se, že Česká republika si z mnoha důvodů nemůže dovolit uzavřít své národní hranice vůči zahraniční imigraci.

2. Stav, který existuje dnes, není ideální a vyžaduje rychlé řešení - ostatně obrázky, které ve svých hlavních zpravodajských relacích zveřejnily ČT1 a Nova ve středu 18. 5. 2005 o situaci žadatelů o prodloužení pobytu byly dostatečně výmluvné [dlouhé fronty].

3. Osobně doporučuji aktivní, to je řízenou pro-imigrační politiku podle australského vzoru doprovázenou sadou návazných sociálních opatření, která urychlí proces integrace imigrantů do české společnosti".
Ladislav Rabušic je sociolog. Působí na Masarykově univerzitě v Brně.
21. 8. 05
Zdroj: migraceonline.cz
Téma:
...nahoru ▲