Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

„Tvoje cesta, tvoje stopa“ aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

„Tvoje cesta, tvoje stopa“ aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

18. - 26. listopadu 2017 se koná v České republice Týden globálního vzdělávání, který má letos podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“. Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost budou hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a rozvíjet je. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu.

Týden globálního vzdělávání je celoevropskou iniciativou, pořádanou již osmnáctým rokem North-South Centre při Radě Evropy. Cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

V České republice se do letošního ročníku zapojí organizace ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, INEX - Sdružení dobrovolných aktivit, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Do Týdne globálního vzdělávání se mohou zapojit školy i veřejnost! Jednotlivé organizace pořádají ve vybraných městech v týdnu 18. – 26. listopadu projekce, diskuze a další akce.

Hlavní akce:

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Vás zve 20. listopadu 2017 od 13:00 do 16:00 na Kulatý stůl o globálním vzdělávání na téma „Jak nás škola připravuje na život v globálním světě?“. Kulatý stůl se koná v Langhans - Centru Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1.

Charita Česká republika promítá 20. listopadu od 18:30 film Gringo Trails s následnou diskuzí s Davidem Šrámkem, který podnikl dvacetiměsíční cestu kolem světa. Promítání je určeno pro širokou veřejnost a koná se v Café V lese, Praha.

Centrum PANT ve spolupráci s Europe Direct Ostrava pořádají 21. listopadu 2017 od 17:00 v ostravském Centru PANT veřejnou prezentaci na téma udržitelného rozvoje v Istanbulu a ve středu 22. listopadu od 18 hodin proběhne promítání snímku Gringo Trails spojené s následnou debatou.

ARPOK o.p.s. pořádá 22. listopadu 2017 v Olomouci panelovou diskuzi na téma „Udržitelný cestovní ruch“, během které se koná projekce filmu k tematice udržitelného cestovního ruchu. Akce se koná od 10:00 do 12:00 v Divadle hudby a je určena pro zapojené zástupce škol spolu s jejich žáky.

Vzdělávací program Varianty a Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s INEX - sdružení dobrovolných aktivit pořádají v Praze 22. listopadu Pub quiz: Jak na odpovědné cestování?. Akce se koná od 18:00 na adrese Svět-HUB, Slovenská 1705/21, Praha 2.

Organizace NaZemi ve spolupráci s Junákem – českým skautem pořádá 22. listopadu projekce filmů s následnou diskuzí ve všech Skautských institutech. Konkrétně v Praze, Brně, Plzni a Olomouci.

ADRA o.p.s. ve spolupráci s NaZemi Vás zve na veřejnou projekci s diskuzí na téma Cestování a udržitelnost. Promítání se koná 22. listopadu 2017 od 19:00 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí, Praha 1.

Multikulturní centrum Praha (MKC Praha) pořádá 28. listopadu 2017 od 9:00 do 13:00 již 2. ročník Minikonference „Globální témata v českých školách?“. Akce se koná v Adalbertinu, Hradec Králové.

Bližší informace k pořádaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a na https://www.globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv.html
 

24. 11. 17
...nahoru ▲