Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czO násProjekty › Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání

Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání

Projekt je volným pokračováním úspěšného projektu La Ngonpo. Jeho cílem je posilování kompetencí a znalostí pedagogů v oblasti témat globálního rozvojového a interkulturního vzdělávání a podpora začleňování těchto témat do výuky.

Klíčová slova: globální rozvojové vzdělávání, stereotypy, další vzdělávání učitelů

Realizace projektu: leden 2015 – prosinec 2017

Donoři: Česká rozvojová agentura (2015, 2016, 2017), Magistrát Hlavního města Prahy (2015, 2016, 2017)

Webové stránky projektu: www.la-ngonpo.org  

Koordinátorky projektu: Kateřina Sequensová, Anna Hubáčková, global.edu@mkc.cz

V rámci prvního roku projektu proběhlo výzkumné šetření na českých základních a středních školách ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání. Výstupem tohoto šetření byla Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání. Na základě výsledků šetření byl připraven obsah a metodologie dvoudenního semináře pro pedagogické pracovníky Jak na ně aneb Práce se stereotypy ve výuce. Seminář reflektuje roli učitele ve třídě při práci s aktuálními tématy, zamýšlí se nad tím, co je stereotyp a nabízí možnosti jak reagovat na stereotypní výroky žáků. Učitelé mají možnost uvědomit si, z jakých hodnot při své práci vychází, jestli se liší od hodnot, které uznávají mimo roli učitele, a jak je možné s nimi dále pracovat. Seminář byl ve druhém roce projektu upraven do finální formy pod názvem „Jak na ně?! aneb Práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat“. V této formě získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.V rámci projektu probíhá pořádání semináře pro učitele s názvem Stop nenávistným projevům a Stereotýpek v nás: Interkulturním vzděláváním a prožitkem k toleranci.

Součástí projektu je mimo jiné podpora učitelů při práci s metodikou La Ngonpo. Ve spolupráci s knihovnami probíhají v rámci projektu také veřejné debaty týkajících se globálních témat (prolínají se s projektem Lidová škola migrace) a školení pro knihovníky. V neposlední řadě je součástí projektu i možnost zapojení se do projektu Světová škola. 

Výzkumná zpráva: Stereotypy ve výuce témat globálního rozvojového vzdělávání
Autoři: Hrubeš, M., Vávrová, T.
Centrum občanského vzdělávání, MKC Praha, 2015

Jaké jsou nejčastější stereotypy, které se ve výuce GRV reprodukují? V jakých situacích se stereotypy ve výuce GRV objevují? Jak se tyto stereotypy ve výuce reprodukují? Zpráva z výzkumného šetření, které probíhalo na českých základních školách a gymnáziích na jaře roku 2015. Cílem šetření bylo dozvědět se více o stereotypech ve výuce témat GRV.

 


cra.png      logo_mhmp.jpg    

Projekt byl podpořen z prostředků Magistrátu hlavního města Prahy, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


Výstupy projektu:

Shrnutí projektu „Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání“

Shrnutí projektu „Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání“

2. 2. 18

Multikulturní centrum Praha zakončuje úspěšný projekt „Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání“. Co vše se v jeho rámci dělo? Přečtěte si zprávu, která projekt shrnuje.

Česká republika projekty
Zpravodaj z dění v projektu La Ngonpo

Zpravodaj z dění v projektu La Ngonpo

12. 1. 18

Přinášíme Vám další číslo Zpravodaje z oblasti globálního rozvojového vzdělávání. Ve zpravodaji se dozvíte například, co všechno se událo v letošním týdnu globálního vzdělávání, kolik škol se letos uchází o titul Světová škola a jaké semináře se v uplynulém roce uskutečnily.

Česká republika projekty
Proběhl druhý ročník minikonference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání

Proběhl druhý ročník minikonference ke globálnímu rozvojovému vzdělávání

11. 12. 17

V úterý 28. listopadu proběhla v Adalbertinu v Hradci Králové 2. Minikonference „Globální témata v českých školách?“, kterou pořádalo Multikulturní centrum Praha za finanční podpory České rozvojové agentury v rámci týdne globálního rozvojového vzdělávání. Konference se účastnilo na třicet pedagogických pracovníků a zástupců neziskových organizací převážně z Královéhradeckého kraje.

Česká republika
„Tvoje cesta, tvoje stopa“ aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

„Tvoje cesta, tvoje stopa“ aneb Jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měli užitek jak hosté, tak hostitelé

24. 11. 17

18. - 26. listopadu 2017 se koná v České republice Týden globálního vzdělávání, který má letos podtitul „Tvoje cesta, tvoje stopa!“. Žáci, učitelé, ale i široká veřejnost budou hledat způsoby a odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Česká republika tiskové zprávy
...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect