Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 10. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Tvoje cesta, tvoje stopa. Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání! 18. – 26. listopadu 2017

Tvoje cesta, tvoje stopa. Zapojte se do Týdne globálního vzdělávání! 18. – 26. listopadu 2017

Cestování do různých koutů světa se stalo pro mnohé z nás úplnou samozřejmostí. Navštívit cizí země, vnímat krásu přírody, vidět známé i méně známé památky, ale i poznávat život lidí nejrůznějších kultur. Stačí sbalit batoh, nasednout na vlak, do letadla či auta a vyrazit. A za pár dní se pak můžeme pochlubit vším, co jsme viděli a prožili…

Kolik z nás si však před cestováním položí otázku, jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Turismus se dnes řadí na první místo všech hospodářských odvětví a je stále na vzestupu. Na světovém HDP se podílí 10 %[1]. V roce 2016 cestovala po světě více než miliarda turistů, přičemž nárůst letecké dopravy v tomto roce činil 6,7 %.[2]

Cestování může být obohacující a současně velmi zničující. Ovlivňuje místní obyvatele, životní prostředí, kulturu i ekonomiku. Proto je důležité se nad tématy s ním spojenými kriticky zamýšlet a mluvit o nich. Na to upozorňuje i OSN, které vyhlásilo rok 2017 mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu[3].

V letošním Týdnu globálního vzdělávání chceme hledat odpovědi na to, jak v dnešním světě cestovat, aby z toho měly užitek obě zapojené strany – hosté i hostitelé.

Připojte se i vy do Týdne globálního vzdělávání, který je celoevropskou iniciativou pořádanou již osmnáctým rokem Radou Evropy.[4] Jejím cílem je posilovat porozumění globálním souvislostem současného světa a odpovědnosti každého z nás za kvalitu života nejen v našem okolí, ale i v širším světovém kontextu.

Do Týdne globálního vzdělávání se může zapojit i česká veřejnost v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a dalších místech v ČR na akcích pořádaných  organizacemi ADRA, ARPOK, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR, Informační centrum OSN, MKC Praha, NaZemi, PANT, SEVER a Varianty – Člověk v tísni.

Týden globálního vzdělávání vyvrcholí dne 22. listopadu 2017, kdy ve všech zapojených městech proběhnou projekce, diskuze a další akce pro veřejnost.

Bližší informace k chystaným akcím najdete na webových stránkách jednotlivých organizací a www.globalnirozvojovevzdelavani.cz.

 


[1] http://www.osn.cz/2017-mezinarodni-rok-udrzitelneho-cestovniho-ruchu-pro-rozvoj/

[2] https://www.wttc.org/-/media/files/reports/monthly-updates/wttc-monthly-report---may-2017.pdf

[3] Rok 2017 byl rozhodnutím Valného shromáždění vyhlášen Mezinárodním rokem udržitelného cestovního ruchu - http://www.osn.cz/2017-mezinarodni-rok-udrzitelneho-cestovniho-ruchu-pro-rozvoj/

[4] Týden globálního vzdělávání je celoevropská akce pořádaná od roku 1999 North South Centre při Radě Evropy - http://www.coe.int/en/web/north-south-centre/the-global-education-week

 

 

 

3. 10. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲