Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 8. 17
Zdroj: migraceonline.cz

Čím se v Multikulturním centru Praha zabýváme?

Čím se v Multikulturním centru Praha zabýváme?

Připravili jsme pro Vás sérii krátkých článků a rozhovorů s jednotlivými koordinátory a koordinátorkami našich projektů, ve kterých se dozvíte více o tom, co děláme a jak se našich aktivit můžete zúčastnit.

Začínáme projektem zaměřeným na oblast školství (pedagogy, pedagogické pracovníky, pracovníky v neziskovém sektoru, knihovníky a samotné žáky a studenty), který nese název „Vzděláváním pedagogických pracovníků k prevenci stereotypů v globálním rozvojovém vzdělávání“. Projekt realizujeme od ledna roku 2015 a navazuje na úspěšný projekt La Ngonpo. Je financovaný MHMP a ČRA.

Jeho součástí je vedle seminářů a workshopů zaměřených na posilování kompetencí a znalostí učitelů v oblasti globálního vzdělávání také organizace konference nebo zprostředkování školám možnost stát se součástí sítě „Světových škol“.  Koordinátorka projektu Anna Hubáčková nám představila, co si pod tím můžeme představit, a proč to pokládá za zajímavé.

Anno, co všechno pod vzdělávací projekt spadá?

Děláme semináře pro knihovníky, protože v knihovnách se často konají vzdělávací akce pro veřejnost i školy, potom se mohou učitelé a pracovníci ve školství přihlásit na seminář „Stereotýpek v nás“ o stereotypech, případně o aktuálním tématu nenávisti na internetu. V neposlední řadě zprostředkováváme školám zapojení do prestižní sítě „Světová škola“ a organizujeme odbornou konferenci o tom, jak začleňovat globální témata do výuky. Nejvíce bych ale zdůraznila seminář „Jak na ně?! Aneb práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat“, který je akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Proč  by měl být  zrovna tento seminář pro učitele zajímavý?

Seminář vychází z výsledků výzkumu realizovaném na českých středních a základních školách, tudíž se v něm odráží konkrétní zkušenosti učitelů a pedagogických pracovníků. Zároveň je seminář ideální příležitostí pro výměnu zkušeností mezi učiteli, naposledy se například sešli lidé z celé republiky a z různých škol, od základních v menších městech, až po gymnázia v Praze, na čemž bylo nejzajímavější, že se v podstatě potýkají s podobnými problémy. Seminář také reaguje na aktuální dění a rozvíjí kompetence pedagogů a pedagogických pracovníků, možnost se potkat.

Jak probíhá?

Tím, že je dvoudenní, tak je dostatek prostoru, v rámci prvního dne se sdílejí zkušenosti a pracuje se s osobnostmi pedagogů, druhý den se již pracuje na konkrétních způsobech, jak reagovat na stereotypy. Před seminářem účastníci vyplňují formulář, kde sdělují vlastní zkušenosti, z nichž následně lektoři vycházejí, je to tedy velmi praktické. A navíc, seminář je zdarma.

S jakými se tedy učitelé potýkají stereotypy?

Někteří se setkali se situacemi, kdy někteří žáci nazývali černošské obyvatelstvo Spojených států „gorilami“, případně reprodukovali některé svědectví o bezdomovectví, že si „za to mohou sami“. Jiní zase nevěděli, jak reagovat na výroky, že jsou „Ukrajinky obsluhující veřejné záchodky zbytečné!, atp. A to jsou přesně ty konkrétní příklady, s nimiž v seminářích pracujeme.

A co s projektem dál?

Semináře budeme realizovat do konce roku 2017, nejbližší  je 31. srpna, takže bych ráda všechny pozvala, aby se přihlásili. Jinak, určitě chceme i nadále pracovat na boření stereotypů v kontextu výuky aktuálních celospolečenských témat. Zároveň, bychom chtěli spíše než oslovovat konkrétní učitele, nabízet semináře celým pedagogickým sborům, aby se výstupy semináře dostaly i k učitelům, kteří se o podobná témata tolik nezajímají. Také jsem si po diskuzích s učiteli všimla, že mají často problémy s realizací projektového vyučování, takže bych ráda, aby se naše semináře dále zaměřovaly i na principy projektové výuky.

Děkuji za rozhovor!

Nejbližší vzdělávací akce jsou:

26/10/2017 - 27/10/2017 - Jak na ně?! Aneb práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat (akreditace MŠMT), 9:00 - 16:00, Adalbertinum, Hradec Králové

28/11/2017 - 2. Minikonference "Globální témata v českých školách?", 9:00 - 13:00, Adalbertinum, Hradec Králové

Nedávno proběhlé akce:

30/8/2017Nenávistné projevy na internetu, 9:00 – 16:00, zdarma, Skautský institut v Praze

31/8/2017 – 1/7/2017Jak na ně?! Aneb práce se stereotypy ve výuce celospolečenských témat (akreditace MŠMT), 9:00 – 16:00, Skautský institut v Praze

 

Sára Vidímová

Sára Vidímová absolvovala studium francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní studuje magisterský obor politologie. V rámci studia se zaměřuje na teorii demokracie a koncepty jako republikanismus a populismus. Je

22. 8. 17
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲