Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Tisková zpráva: Vyloučení cizinců z veřejného zdravotního pojištění musí skončit

Většina cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, by měla být začleněna do standardního systému veřejného zdravotního pojištění, v němž jsou automaticky pojištěni čeští občané. Tak zní včerejší usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva, která je poradním orgánem české vlády ve věcech lidských práv a jejímiž členy jsou jak zástupci ministerstev, tak i zástupci občanské společnosti.

Rada se tak usnesla z podnětu Výboru pro práva cizinců, který dlouhodobě kritizuje nejen lidskoprávní neudržitelnost nýbrž i ekonomickou nevýhodnost systému tzv. komerčního zdravotního pojištění cizinců. „Jedná se o takový ostrůvek amerického zdravotnictví, ovšem pod kuratelou cizinecké policie“, uvádí Mgr. Pavel Čižinský z Multikulturního centra Praha. Cizinci jsou totiž povinni kupovat si komerční pojistky, jinak nezískají povolení k pobytu. Pojišťovny ale vkládají do pojistných smluv řadu výluk, takže když cizinec onemocní, komerční pojišťovna mu často péči neproplatí. Cizinec si pak péči buď hradí sám, nebo vznikají dluhy u zdravotnických zařízení. „V těch nejhorších případech, např. u nemocných novorozenců, které komerční pojišťovny odmítnou pojistit, často péči uhradí z humanitárních důvodů stát. Zisky z pojišťování zdravých cizinců tak končí u komerčních pojišťoven a jejich často velmi podezřelých dealerů, zatímco náklady na nemocné cizince nese veřejný rozpočet“, vysvětluje Čižinský.

Organizace věnující se migraci, část odborné zdravotnické veřejnosti i ombudsman již léta usilují o vyřešení problému komerčního zdravotního pojištění, které parazituje na veřejných rozpočtech a je diskriminační. Usnesení Rady vlády ČR pro lidská práva vychází z návrhů vzniklých mj. v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který je podpořen Evropským sociálním fondem.

Komerční zdravotní pojištění cizinců se totiž brzy dostane do rozporu i s právem EU. Předseda Výboru pro práva cizinců a ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům k tomu uvádí: „Směrnice o jednotném povolení garantuje právo na rovné zacházení v oblasti zdravotního pojištění všem cizincům, kteří zde byli zaměstnáni alespoň 6 měsíců. Již se tedy nebude smět stát, aby cizinka, která mnoho let pracovala a platila pojistné na veřejné zdravotní pojištění, ztratila práci, tím vypadla i ze systému veřejného pojištění a musela si pak porod platit sama.“

Česká republika má povinnost implementovat zmíněnou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU o jednotném povolení (single permit) nejpozději do 24.12.2013.

Kontakty:
16. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲