Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Pro migranty risk, pojišťovnám zisk: kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR spolu s členskými organizacemi a NESEHNUTÍ připravili kampaň za zahrnutí migrantů s dlouhodobým pobytem do systému veřejného pojištění v ČR. Tisková konference při příležitosti oficiálního spuštění kampaně a prezentace odborné analýzy k tématu se uskuteční v úterý 2.října od 10:00 v prostorách Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1.

Kolem jedné třetiny z migrantů ze zemí mimo EU dlouhodobě žijících v ČR – až 100 tisíc osob – je vyloučeno ze systému veřejného zdravotního pojištění. Jsou to osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), studenti, rodinní příslušníci migrantů ze třetích zemí ale také manželé a manželky občanů České republiky. Základní lidské právo na zdraví si mají, respektive musí, zajistit prostřednictvím komerčního pojištění, jehož podmínky jsou ve srovnání s veřejným zdravotním pojištěním výrazně horší.

Zdánlivě komplexní pojištění

Od roku 2010 platí pro výše zmíněné skupiny migrantů povinnost obstarat si tzv. komplexní pojištění. Toto pojištění by mělo v Česku pokrývat nejen akutní a neodkladnou zdravotní péči, ale též se maximálně blížit veřejnému pojištění. Nicméně, nutnost spoléhat se na komerční pojištění má i tak pro migranty řadu negativních dopadů. Mezi ně patří nepojistitelnost některých nemocí, omezení péče, složitější každodenní přístup ke zdravotní péči či zanedbávání zdravotní péče a prevence. Komerční pojištění také často zdravotnickým zařízením přináší ztráty (nezaplacené pohledávky zdravotnických zařízení za poskytnutou zdravotní péči). Kvůli tomu, že v tomto druhu pojištění nefunguje princip solidarity, dochází k různým paradoxním situacím. Podnikatel si může sjednat zdravotní pojištění za pouhých 10 tisíc korun ročně, přičemž nejvíce sociálně ohrožení migranti a migrantky jako těhotné ženy a senioři mohou platit čtyřikrát až šestkrát tolik. Na pojištění navíc není právní nárok – komerční pojišťovna má právo „nevhodného“ pojištence odmítnout. Je velmi alarmující, že do této skupiny patří například i děti, které se narodily v Česku a narodily se předčasně, s vrozenou vadou anebo s chronickou nemocí…

Ve většině zemí Evropské unie mají legálně pobývající migranti stejný přístup ke zdravotní péči jako domácí obyvatelé. Komerční pojištění bývá určeno pro nejbohatší části populace. Není proto nijak překvapivé, že český systém byl opakovaně kritizována i ze strany Organizace spojených národů a jejího Výboru pro práva dítětě a Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen.

Kde je zakopán pes

Většina migrantů v Česku je mladých a relativně zdravých. Pro stát by bylo výhodné, kdyby podnikatelé z řad migrantů přispívali do systému veřejného zdravotního pojištění. Proti snahám o začlenění zatím vyloučených skupin migrantů z veřejného zdravotního pojištění stojí zájmy komerčních zdravotních pojišťoven, které si uvědomily, že se jedná o výnosný byznys a lobbují proti rozšíření skupin migrantů majících přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění. Ukázalo se to i při projednávání zákona o veřejném zdravotním pojištění v roce 2011.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR považuje tuto situaci pro poměrně velkou skupinu migrantů za neudržitelnou a nespravedlivou. Proto jsme připravili kampaň za rozšíření přístupu migrantů ze zemí mimo EU bez trvalého pobytu v ČR do veřejného zdravotního pojištění. Na realizaci kampaně budeme spolupracovat s brněnskou nevládní organizací NESEHNUTÍ a navážeme tak na předchozí snahy jednotlivých členských organizací Konsorcia.

Elena Tulupová, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Tento článek vyjde v bulletinu Konsorcia na začátku října.

Elena Tulupová
27. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲