Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
19. 2. 04
Zdroj: migraceonline.cz

Směrnice Rady 2001/40/EC z 28.5.2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění občanů třetích zemí

Směrnice umožňuje, aby členské státy EU navzájem uznávaly rozhodnutí o vyhoštění. To znamená, že pokud jeden členský stát vyhostí občana třetí země (tj. země mimo EU), který se ale nachází na území jiného členského státu, je povinností státu, na jehož území se nachází, zajistit jeho vyhoštění.

Směrnice se vztahuje na případy, kdy je vyhoštění udůvodněno hrozbou obecnému pořádku a národní bezpečnosti, které lze postihovat minimálně jedním rokem žaláře. Druhou možností je vyhoštění na základě porušení pravidel vstupu a pobytu cizinců na území.  

Státy se zavázaly přijmout odpovídající legislativu do prosince 2002. Směrnice byla schválena 28.5.2001 a vstoupila v platnost 2.6.2001. 
Originální název: Council Directive 2001/40/EC of 28 May 2001 on the mutual recognition of decisions on the expulsion of third country nationals.
 
19. 2. 04
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲