Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 4. 19
Zdroj: migraceonline.cz

Schvalování trestných činů na sociálních sítích

Schvalování trestných činů na sociálních sítích

Pamatujete si na nedávné teroristické útoky na Novém Zélandu a na vlnu komentářů, které následně tento čin oceňovaly a jejich pachatele oslavovaly? Zeptali jsme se Petry Vytejčkové, advokátky, spolupracující s In IUSTITIA,  jak je to v českém prostředí se schvalováním trestných činů na sociálních sítích. 

Pokud někdo veřejně schvaluje spáchání trestného čin, může se tím sám trestného činu dopustit. Trest, který by za schvalování trestného činu hrozil, může být dokonce i trest vězení.

Aby někdo mohl být za schvalování trestného činu potrestán, muselo by schvalování proběhnout veřejně (například v tisku, rozhlase, televizi). Je důležité říci, že pod pojmem „veřejně“ se myslí i prostředí internetu, a to jak na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter) nebo i diskuzí pod internetovými články. Za „veřejný“ se považuje také projev učiněný před aspoň třemi osobami. Forma, kterou pachatel schvaluje trestný čin, může být různá – ústní či písemná, grafická, vystavení fotografie apod.

Trestným také není veřejné schvalování jakéhokoliv trestného činu, ale pouze tzv. zločinů. Zločiny jsou závažné trestné činy, které pachatel spáchal úmyslně a za něž hrozí trest odnětí svobody nad pět let (například vražda, loupežné přepadení či vlastizrada).“


Komentáře jsou přiloženy pouze pro ilustraci. 

11. 4. 19
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲