Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 11. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Rok poté: Akční plán EU pro integraci a začlenění na období 2021–2027

Rok poté: Akční plán EU pro integraci a začlenění na období 2021–2027

24. listopadu 2021 uplynul rok od chvíle, kdy Evropská komise oznámila svůj nový Akční plán EU pro integraci a inkluzi na období 2021–2027.

Akční plán nastiňuje konkrétní kroky, poskytuje vodítko a vymezuje financování pobídek, které podporují začleňování pro všechny. Je zaměřen na budování partnerství více zúčastněných stran, včetně budování úzké spolupráce s organizacemi vedenými migranty. Mezi jeho hlavní opatření patří:

*        Inkluzivní vzdělávání a odborná příprava od raného dětství až po vysokoškolské vzdělávání, se zaměřením na snadnější uznávání kvalifikací a pokračování v jazykovém vzdělávání;

*       Zvýšení pracovních příležitostí a uznávání dovedností s cílem plně ocenit přínos migrantských komunit, zejména žen, a zajistit, aby byly podporovány v dosažení svého plného potenciálu;

*        Podpora přístupu ke zdravotním službám, včetně psychiatrické péče, pro osoby z migrantského prostředí;

*        Přístup k přiměřenému a cenově dostupnému bydlení, financovanému z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), Evropského sociálního fondu plus (ESF+), Azylového a migračního fondu (AMF) a Invest EU.

Podívejte se na krátké vysvětlující video k Akčnímu plánu.

Mezi hlavní úspěchy v prvním roce realizace Akčního plánu patří:

* Zahájení nového partnerství mezi Evropskou komisí a Výborem regionů s cílem posílit spolupráci s městy, regiony a venkovskými oblastmi EU a podpořit jejich činnost v oblasti integrace nově příchozích;

* 6. Evropské migrační fórum, které podtrhlo zásadní roli migrantů během pandemie COVID-19 a jejich přínos k hospodářské a sociální obnově EU;

* Zveřejnění nového souboru nástrojů pro předškolní vzdělávání a péči, který poskytuje malým dětem se speciálními potřebami – například dětem cizinců – odbornou podporu, aby mohly růst, učit se a rozvíjet se.

Přeji Vám pevné zdraví!

Jan Dítko, MKC Praha

--

Jan Dítko

projektový koordinátor

Multikulturní centrum Praha, z.s.

Náplavní 1, 120 00 Praha 2

mob: +420 728 657 089

e-mail: jan.ditko@mkc.cz

http://www.mkc.cz

https://ec.europa.eu/migrant-integration/

http://migraceonline.cz

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

26. 11. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲