Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz

PROTEST PROTI VYKOŘISŤOVÁNÍ CIZINCŮ STÁTEM A PROTI KOMERČNÍMU ZDRAVOTNÍMU POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

Veřejná akce na podporu sociálních práv migrantů v souvislosti s projednáváním směrnice o jednotném povolení.

Protest proti vykořisťování cizinců státem a proti komerčnímu zdravotnímu pojištění cizinců
za korektní implementaci sociálních práv migrantů a migrantek, kteří v ČR pracují, dle směrnice EU o jednotném povolení

Ve středu, 20.11.2013, bude vláda Jiřího Rusnoka projednávat novelu zákonů upravujících postavení migrantů a migrantek, kteří v ČR pracují. Česká republika totiž musí do 25.12.2013 implementovat směrnici EU o jednotném povolení, která přiznává migrantům a migrantkám pracujícím v ČR alespoň 6 měsíců rovná práva v oblasti zdravotního pojištění a při ztrátě zaměstnání. Úředníci ministerstev ale navrhují, aby ČR pracovním migrantům a migrantkám rovná práva upřela. Navíc požadují, aby se zákon v parlamentu projednal ve zrychleném řízení. Práv cizinců se zastal jen ombudsman a zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

PŘIJĎTE VE STŘEDU, 20.11.2013 V 8:30 PŘED BUDOVU ÚŘADU VLÁDY V PRAZE (NÁBŘEŽÍ EDVARDA BENEŠE 4, PRAHA 1) A ZASTAŇTE SE CIZINCŮ A CIZINEK, KTEŘÍ V ČR PRACUJÍ!
CIZINCI, POJĎTE HÁJIT SVÁ PRÁVA!

Migranti a migrantky ze zemí mimo EU, kteří v ČR pracují a nemají trvalý pobyt, jsou v ČR systémově diskriminováni v oblasti podpory v nezaměstnanosti a zdravotního pojištění. Ačkoli odvádí ze mzdy daně a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemohou v případě ztráty zaměstnání vstoupit do evidence uchazečů o zaměstnání a brát podporu v nezaměstnanosti. A ačkoli odvádí ze mzdy pojistné na veřejné zdravotní pojištění, tak v případě ztráty zaměstnání toto pojištění ztrácí a musejí si koupit pojistku od komerčních zdravotních pojišťoven. Komerční pojištění však nekryje potřebnou péči a je pouze zdrojem snadného zisku pro komerční pojišťovny (ty vydávají jen 20% vybraného pojištění na zdravotní péči) a pro dealery s pojistkami (ti dostávají provize až 50%). Nemocnice často komerční pojistky odmítají a např. mnoho migrantek, které ztratily práci kvůli těhotenství, si musejí porod platit samy v hotovosti.

Po revizi komerčního zdravotního pojištění cizinců, které je nevýhodné i pro stát (komerční pojišťovny pojišťují jen zdravé cizince, nemocným péči z humanitárních důvodů často uhradí stát), volají již leta odborná veřejnost, Rada vlády ČR pro lidská práva i veřejný ochránce práv. Úředníci však jdou na ruku byznysu s pojistkami.

Žádáme vládu ČR, aby:
- schválila rovná práva pro cizince i v oblasti podpory v nezaměstnanosti a zdravotního pojištění,
- odstranila legislativní chybu v zákoně o jednotném inkasním místě, díky které mohou o zdravotní pojištění přijít od 1.1.2015 i cizinci s trvalým pobytem,
- navrhla začlenění i ostatních cizinců, kteří v ČR pobývají dlouhodobě, do veřejného zdravotního pojištění a
- vzhledem ke skutečnosti, že zmocněnkyně vlády pro lidská práva, paní Monika Šimůnková již není v úřadě, přizvala k projednávání novely i předsedu Výboru pro práva cizinců, JUDr. Martina Rozumka.

Marek Čaněk a Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha
Magda Faltová, Sdružení pro integrace a migraci
Martin Rozumek, Organizace pro pomoc uprchlíkům
Linda Janků, Nesehnutí

15. 11. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲