Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Případová studie rezidenční segregace v Praze - Libuši

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ministerstvem vnitra (odborem azylové a migrační politiky) vybralo městskou část Praha-Libuš pro případovou studii rezidenční segregace a integrace cizinců se specifickým zaměřením na Vietnamce z důvodu významné koncentrace ekonomických aktivit vietnamských imigrantů v lokalitě Sapa a bydlení v okolních rezidenčních oblastech, významného zájmu medií, veřejnosti a politické reprezentace o tuto lokalitu a důraz kladený v mediálních a populárních reprezentacích na konfliktní situace v soužití původních obyvatel a imigrantů.

Cílem případové studie, realizované Centrem pro výzkum měst a regionů ( Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje) bylo shromáždit základní vstupní informace o území městské části Praha-Libuš s důrazem na bydlení a další aktivity cizinců. Velká pozornost byla věnována reprezentaci cizinců v komunikačních médiích včetně sociálních sítí a identifikaci klíčových aktérů spojených s problematikou cizinců, jejich ekonomických a kulturních aktivit, bydlení, segregace a integrace.

Studie je ke stažení v příloze.

26. 9. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲