Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
22. 4. 10
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Výzva Klubu Hanoi a Info Dráček k Městské části Praha 4 - Libuš

Touto výzvou z 19. dubna 2010 občanská sdružení Klub Hanoi a Info Dráček, jejichž aktivity se zaměřují na život vietnamské komunity v ČR, reagují na problematický přístup městské části Praha - Libuš k řešení otázek soužití s vietnamskou komunitou.

V první polovině minulého roku občanské sdružení Klub Hanoi bylo pozváno na tři jednání zástupců MČ Praha – Libuš jako poradní organizace ve věci integrace vietnamské komunity v příslušné lokalitě. Předmětem bylo řešení otázky, zda má MČ zahájit integrační aktivity na Praze – Libuši. Rovněž i na základě konzultace Klubu Hanoi byla doporučena podpora politiky integrace, a to zejména vzhledem k sociálně – ekonomické situaci migrantů v té době a v dané lokalitě.

Při vyvíjení integračních činností nejde jen o politická prohlášení. K integraci je v praxi potřeba velmi silná motivace obou zúčastněných stran, velmi dobrá znalost majoritního i komunitního prostředí, velmi intenzivní dlouhodobá práce s cílovou skupinou. Zároveň v žádném případě nelze očekávat, že se nějaká skupina začlení za půl roku. Také je nutné rozlišovat, kdo z migrantů zejména potřebuje podporu a na druhou stranu, po kom je třeba vyžadovat naopak přísně odpovědnost za svou činnost na území ČR. Zatímco jsme výrazně přivítali zahájení řešení problémů spojených s integrací v dané lokalitě, nemyslíme si, že všechny realizované kroky v praxi k integraci vedly.

Tímto prohlášením reagujeme na mediální události, které se v poslední době týkaly domu Na Domovině 1, prohlášení paní Dr. Jedličkové a také obyvatel konkrétní zmiňované lokality.

Sdružení INFO-DRÁČEK se zúčastnilo schůzky se zástupci výboru majitelů bytových jednotek a nabídlo vzájemnou spolupráci při řešení vzájemné komunikace s vietnamskými nájemníky. Ve spolupráci s KLUB HANOI a se zástupci majitelů Na Domovině 1 jsme se domluvili na konkrétním postupu v řešení vzniklé situace.

Z prohlášení Společenství vlastníků bytových jednotek domu Na Domovině 651/1, Praha 4 – Libuš citujeme:

„ Na základě informací uveřejněných v médiích( zpravy.idnes.cz/v-prazske-libusi-planuji-domobranu-proti-vietnamcum-z-male-hanoje-1c8-/praha.asp?c=A100405_113753_praha_lpo ,archiv.nova.cz/multimedia/televizni-noviny-5-4-2010.html 19.minuta) o vzniku domobrany,  rádi bychom tyto údaje uvedli na pravou míru. V našem domě není organizována domobrana. Respektujeme všechny slušné obyvatele všech etnik a uvítáme také společnou spolupráci při probíhajícím zvelebování našeho bydlení. Dne 7.4.2010 se uskutečnilo jednání výboru společenství vlastníků bytových jednotek, na které byli přizváni zástupci stran města, bezpečnostních složek a dobrovolných sdružení. S potěšením musíme konstatovat shodu ve stanovení priority vylepšení komunikace s menšinou. K tomuto tématu byla přislíbena maximální podpora všech stran. Děkujeme.“

Na základě aktuálně provedeného šetření jsme došli k závěru, že sociálně hygienická situace ve zmíněném domě není v uspokojivém stavu. Za tuto situaci dlouhodobě nesou zodpovědnost obyvatelé domu včetně majitelů bytů i jejich nájemníků. V domě se zřejmě pohybují neznámé osoby, dle vyjádření obyvatel domu i se zbraněmi. V relativně malých bytech žije větší počet osob, než je únosné. V domě panují vzájemné nálady nejistoty, nedůvěry až obav z výskytu zbraní a neznámých osob. Panuje zde nedostatek komunikace mezi českými a vietnamskými nájemníky díky jazykové bariéře. Tyto problémy trvají již delší dobu, nevznikly ze dne na den. Obyvatelé domu se snaží aktivně situaci řešit.

Rozhodně však situaci v tomto domě nelze vztahovat na celou lokalitu městské části a zejména na základě této situace šířit nepřesné informace, vytvářet paniku mezi obyvateli a nepřímo tak nabádat k radikálním krokům, které ani pro řešení problémů obyvatel domu Na Domovině nejsou určitě vhodné. Integrace je dlouhodobý intenzivní proces, náhlými prohlášeními bez předchozí analýzy se situace může spíše zhoršit a zabránit nastartování změn.

Na základě výše uvedených informací vyzýváme zastupitelstvo Městské části Praha Libuš, aby zvážilo další mediální výstupy spojené s obyvateli Na Domovině 1 a nebralo si české občany jako „rukojmí“ pro zviditelnění kauz, které postrádají pravdivé, věcné a aktuální argumenty a vyvolávají negativní emoce vůči vietnamským a jiným etnickým skupinám. Jestliže mediální výstupy předchází snaze o reálné řešení, vzniká nebezpečná situace. Unáhlená prohlášení mohou snadno vyprovokovat dokonce i násilí.

Uvítáme obnovení činnosti Výboru pro multikulturní soužití, který se ještě začátkem roku 2010 aktivně podílel na integračních aktivitách vietnamské komunity a kterou kladně hodnotili občané městské části, kteří měli možnost se těchto aktivit účastnit. Vycházíme ze zpráv a projevů, které je možné vyhledat na www.praha-libus.cz. Činnost Výboru pro multikulturní soužití je navíc uvedena jako příklad dobré praxe v Informačním a metodickém průvodci vydaném Výborem pro národnostní menšiny v kontextu aktuálních potřeb z roku 2009.

My sami jsme navrhli obyvatelům domu konkrétní podporu při vyjednávání a řešení problémů, a to zejména ohledně tlumočení, překladu vnitřního řádu a nájemních smluv pro nájemníky, možnost právního a sociálního poradenství, možnost odborné podpory při vyjednávání a řešení konfliktů v daném domě. Jsme s nimi v přímém kontaktu. Nedostatek komunikace se dá překonat pouze jejím zvýšením či zahájením.

Žádáme zastupitelstvo Městské části Praha Libuš, aby řešilo vznikající problémy ve spolupráci s odborníky, zaměřilo se na ty migranty, kteří opravdu integrační podporu potřebují, zvážilo další vystupování předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití z důvodu šíření poplašných zpráv o zvýšení kriminální činnosti vietnamské komunity a porušení pravidel činnosti zmíněného výboru zřízeného městskou částí.

Jsme nakloněni spolupráci při řešení vznikajících problémů, avšak na odborné a praktické úrovni. Je třeba si uvědomit, že situaci v lokalitě po 15 letech nečinnosti nelze vyřešit za půl roku.

za INFO-DRÁČEK, občanské sdružení, Turnovská 5, 180 00 Praha 8

Phi Huu Dinh, předseda sdružení

za KLUB HANOI, občanské sdružení, Černého 426, 182 00 Praha 8

Jiří Kocourek, předseda sdružení

22. 4. 10
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲