Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 12. 08
Zdroj: migraceonline.cz

Příliš dlouhé ráno: Fotoreportáž o neúnosném čekání před budovou cizinecké policie v Koněvově ulici

Jako každý rok, přinášíme i letos fotoreportáž o neutěšené situaci před pražskou budovou cizinecké policie, kde jsou cizinci nuceni čekat kvůli vyřízení svých dokladů dlouhé a dlouhé hodiny.

V lednu 2007 jsme přinesli fotoreportáž o zcela neuspokojivé situaci před pražskou kanceláří cizinecké policie (viz související články). Přes otevření nové pobočky se situace příliš nezlepšila, jak ukazují následující fotografie. Cizinecká policie ústy své mluvčí slibuje nápravu. Podobných slibů ze strany úředníků státní správy však již v minulosti zaznělo mnoho.

Půl sedmé ráno, tma. Lehce sněží. Okolo domu cizinecké policie se táhne fronta, promrzlá šedá masa lidí, občas zazní útržky rozhovorů, ale jinak je ticho, zima, podupávání. Všichni upřeně hledí dopředu, kde se však stejně jako předchozích několik hodin ještě nějakou dobu nic nezmění.

Cizinecká policie v Praze v Koněvově vydává každý den od sedmi ráno pořadová čísla pro vyřizování dokumentů. Od října byla otevřena další pobočka v ulici Sdružení, mnohahodinové čekání ve frontě v Koněvově však nezmizelo. Už sice netrvá celou noc, nicméně ti na začátku fronty čekají od tří, čtyř ráno, na ty poslední zřejmě už dneska nevyjde.

Skupinka ruských studentů vypočítává, kdo všechno dneska zaspal. Z více jak dvaceti jich tu na úplném konci fronty čeká dneska jen sedm. Několik lidí pospává v čekárně u vchodu. Na začátku fronty, před bariérami, které určují dráhu posledních pár metrů před vchodem, stojí téměř samí muži. (Kolik z nich své místo za chvíli prodá?). Přicházejí poslední opozdilci. 

Chvilku po sedmé se fronta skutečně pomalu posune, tiše, několik pomalých, rozvážných kroků. Vepředu vpouští policie první skupinu lidí, další nastoupí mezi bariéry. Čekárna se uvolní a zhasne.

Občas někdo předejde na začátek fronty a vymění si místo. Prochází slečna, rozdává reklamu, malé, česky a rusky psané letáčky, poradenství, zajištění pojištění. Všichni je automaticky bez zájmu přebírají. Několik kafí z automatu, pár cigaret, ale většina jen mlčky, strnule stojí, čeká…

Těsně před vstupem několik policistů odměřuje, kolik lidí smí postoupit mezi bariéry a později dovnitř budovy. Občas je někdo vpuštěn přednostně, ale nikdo nic nenamítá, dav poslušně postupuje, zastavuje, čeká. Mladá, pěkně oblečená slečna postává vedle fronty, telefonuje, po chvíli ze začátku fronty vyjde jeden z mladíků, slečna mu předá tisícikorunu, snad víc, a on ji odvádí na špičku davu …

Svítá, zhasínají lampy. Opět postup o několik kroků, další letáčky, tentokrát jen v ruštině, lidé trochu ožívají, tyhle letáčky už řada odmítá, začínají mluvit, diskuze o práci, dokumentech, češtině… V následují půl hodině se fronta téměř nehýbe, hovor postupně umlká, dav se lehce pohupuje, jak se každý snaží zahřát.

Před osmou se k bariérám dostává i konec fronty, beze slov, jen mávnutím ruky vpouští policista dovnitř další skupinu lidi. Další mávnutí, zbytek fronty se poslušně zastaví a čeká. Klepání bot o zem, snaha nepopotahovat, netřást se, zvláštní tichá důstojnost.

Čtvrt na devět. Policie skládá zátarasy, dovnitř se konečně dostávají všichni. Teplo. Teď se začínají tlačit nahoru po schodech, k místnosti, kde se vydávají čísla. A od přepážek zní vysoký podrážděný ženský hlas. „Všichni se posuňte zpátky!“, „Co vy tu chcete?!“ 

Zbytek dne už je klid, okolo budovy cizinecké policie lidé čekají, až se na některé z obrazovek objeví jejich číslo. Postávají v pasáži Billy, v bistru vedle, v čekárně, před vchodem, na chodníku. Ti, co přišli v půl páté ráno, přijdou na řadu před čtvrtou. Pokud náhodou nepřehlédnou, že jejich číslo už padlo.

S popisovaným problémem se vedení cizinecké policie potýká už řadu let. Od nového roku by ovšem mělo dojít k zásadnějším změnám. S novým zákonem o polici má od ledna 2009 přejít část agendy cizinecké policie na ministerstvo vnitra, díky čemuž by se mělo zefektivnit její vyřizování (viz „Reforma policie s sebou přináší i převod cizinecké agendy na ministerstvo vnitra“, Vratislav Tauber, https://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2089717). Podle ředitele Cizinecké police ČR Vladislava Husáka jde o 10 %, možná 15 % současné činnosti, především o problematiku trvalých pobytů. Od roku 2013 pak má být na ministerstvo vnitra převedena i agenda přechodných pobytů.

Další řešení problému zatím Vladislav Husák vidí v navýšení kapacit a počtu pracovníků cizinecké policie – vedle zmíněné pobočky v Ulici Sdružení je od začátku prosince otevřena další pobočka v Olšanské. K zlepšení má přispět i několik dalších dílčích opatření. Těm, na které přes ranní čekání ve frontě nevyšlo číslo, má být díky zařazení na zvláštní seznam umožněno dostat se další den na první místa. Dále má být zprovozněno call centrum, kde bude možné domluvit termín podání telefonicky (případně po internetu) a tedy částečně nebude nutné čekat na lístek ráno ve frontě.

Současný systém tedy kromě převodu části agendy na ministerstvo vnitra zůstane zachován, jen by měl dojít k jeho celkovému zkvalitnění. Podle tiskové mluvčí Cizinecké policie ČR Kateřiny Rendlové by v důsledku těchto opatření mělo dlouhé ranní čekání ve frontě před budovou policie zmizet nebo se alespoň výrazně zkrátit. Možná, že se tedy konečně najde systém, který by cizincům vycházel trochu vstříc? Podobných slibů zaznělo z úst úředníků státní správy a cizinecké policie v minulosti už mnoho. Budeme sledovat, zda tentokrát skutečně dojde k podstatným změnám. O výsledku vás budeme informovat.czechmade_logo_clanky.JPG

Článek vznikl v rámci projektu "Czech Made?" Multikulturního centra Praha za podpory Evropské komise.

Zdroje:

Vratislav Tauber: "Reforma policie s sebou přináší i převod cizinecké agendy na ministerstvo vnitra“, https://migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2089717

„Utrpení pro vízum - diskuse ve studiu“ (Rozhovor s ředitelem služby Cizinecké policie České republiky Vladislavem Husákem a ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům Martinem Rozumkem.) Změny pro budoucnost, 8. 8. 2008. http://www.zmenyprobudoucnost.cz/prectete-si/skryte-media/utrpeni-pro-vizum-diskuse-ve-studiu.aspx

„Reforma policie. Část I. legislativní změny“. Policista 6/2008. http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/policista/2008/06/prrefpcr1.pdf

Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch.
15. 12. 08
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲