Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 7. 05
Zdroj: Via iuris

Úvaha nad podezřeními z korupce u cizinecké policie

Odkazujeme na článek Věry Honuskové z organizace Liga lidských práv, který byl publikován v online bulletinu pro právo ve veřejném zájmu "Via iuris". Zamýšlí se nad příčinami korupce na Cizinecké a pohraniční policii ČR.

Článek uzavírá autorka následovně: "Z výše uvedeného lze dovodit, že při diskusích o korupci na cizinecké policii může jít zčásti o fakt, že zákon dává ke korupci možnosti. A kde jsou možnosti, tam je jen otázkou času jejich využití. Dokud bude existovat zákon, který svou povahou vybízí k pomyšlení na korupci, bude se cizinecká policie těžko hájit, že korupce neexistuje. Zvláště pokud nastane situace, že korupce bude odhalena, byť by i šlo o pochybení jednotlivce.

A přitom by na začátek stačilo málo – kromě jiného poskytnout podrobné informace v několika jazycích, a to nejen na internetu, ale i na nástěnkách na pracovištích cizinecké policie a ve formě letáků; přistupovat k cizincům s tím, že cizinecká policie je tu pro ně a je jejich službou; cizineckou policii otevřít a zprůhlednit (např. jmenovky na dveřích pro případ stížností); a postupně měnit zákon, tedy stanovit jasné možnosti odvolání a tyto možnosti proti stávajícímu stavu rozšířit, rozšířit soudní přezkum a kontrolu obecně, zpřehlednit systém víz a požadavků pro jejich získání. Snad je zavedení informační linky cizinecké policie prvním krokem tímto směrem."
Věra Honusková
6. 7. 05
Zdroj: Via iuris
...nahoru ▲