Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Prevence je nejlepší medicína (výukový modul, 2011)

Výukový modul byl vytvořen s cílem pomoci se nově příchozím pracovníků do Ontária zorientovat se v problematice pracovní bezpečnosti a zdraví a systému kompenzací při pracovním úrazu. Tento modul obsahuje podklady a výukový materiál pro pracovníky, kteří přicházejí s nově příchozími imigranty do styku (pozn. redakce: v kanadském modelu se jedná o soubor profesí nazývaných“ settlement services staff” – většinou úředníků, sociálních pracovníků a vyučujících, se kterými se migranti setkávají po svém příjezdu).

Potřeba takovéhoto výukového modulu vyplynula ze studie Delikátní taneček: Zkušenosti zahraničních pracovníků s hlášením pracovních úrazů z roku 2011, která ukázala na problémy v oblasti znalostí migrantů v oblasti bezpečnosti práce a zdraví, hlášení pracovních úrazů a vymáhání kompenzace za ně. Institut pro práci a zdraví, který studii realizoval, poté provedl průzkum, jaké existují dostupné online materiály v oblasti bezpečnosti práce pro nově příchozí migranty v Kanadě. Výsledkem bylo zjištění, že se na toto téma zaměřuje pouze velice málo zdrojů. Výukový modul tak vyplňuje tuto mezeru v oblasti informací. Obsahuje přitom vše, co je potřebné k výuce dvou témat v kontextu Ontária: (a)základní informace k bezpečnosti práce a zdraví a (b) postupu při hlášení pracovního úrazu a následnému vymáhání kompenzace. Modul obsahuje plán lekcí, prezentace pro vyučující a potřebné informace pro výuku i podklady pro účastníky kurzu.

Výukový modul je v angličtině dostupný zde.


22. 1. 13
...nahoru ▲