Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
26. 1. 15

Poradna pro integraci podporuje uprchlíky

Od 1. 8.2014 realizuje nezisková organizace Poradna pro integraci projekt s názvem „Psychologická a psychosociální podpora při hledání zaměstnání.“ Cílovou skupinou tohoto projektu jsou osoby s udělenou mezinárodní ochranou (azylanti a osoby s udělenou doplňkovou ochranou). Díky prostředkům z Evropského uprchlického fondu a státního rozpočtu ČR tak můžeme těmto lidem nabídnout komplexní psychosociální, psychologické a vzdělávací poradenství.
Jak dosavadní mnoholetá praxe s klienty Poradny pro integraci ukazuje, lidé, kteří byli nuceni z různých důvodů opustit své domovy, potřebují k úspěšné integraci v hostitelské zemi počáteční podporu v mnoha oblastech života. Jde především o pomoc s ubytováním, s jednáním na úřadech či různých institucích, s uplatněním na trhu práce, s výukou českého jazyka, se zajištěním školní docházky pro nezletilé děti atd. Právě na pomoc v těchto oblastech je zaměřen také zmíněný projekt. Jak název projektu vypovídá, cílem projektu je především pomoc při hledání zaměstnání. 

Najít si zaměstnání v cizí zemi je velmi obtížné bez předchozí znalosti českého pracovního prostředí, bez znalosti českého jazyka či bez zázemí. Lidé, kteří museli většinou nedobrovolně opustit zázemí svého domova, jsou navíc často zatíženi různými traumaty. Aktivitami, které projekt nabízí, se snažíme ošetřit právě tyto klíčové faktory. A tak v rámci projektu mají klienti možnost získat podporu sociálních pracovnic, psychologa, pedagogicko-psychologického pracovníka i dobrovolníků.  

Sociální pracovnice poskytují psychosociální a pracovní poradenství, v jehož rámci hledají s klientem vhodné pracovní uplatnění, pomáhají s nostrifikací diplomů potvrzujících získané vzdělání, připravují klienty na pracovní pohovor, doprovázejí je na relevantní úřady, komunikují se zaměstnavatelem atd. Pedagogicko-psychologický pracovník pomáhá rodině s adaptací v novém prostředí, řeší či se snaží zabránit možnému vzniku vzdělávacích nebo výchovných problémů dětí a komunikují s dobrovolníky, kteří dětem pomáhají nejčastěji s přípravou do školy a s doučováním českého jazyka. Dobrovolníci nepracují pouze s dětmi, ale také s dospělými klienty. Nejvíce žádaná je pomoc s výukou českého jazyka. Znalost jazyka je totiž, jak známo, jedním z nejdůležitějších faktorů napomáhajícímu úspěšnému začlenění do hostující společnosti. Český jazyk mají naši klienti možnost studovat také v kurzech. Dosud jsme zrealizovali dva kurzy českého jazyka a do dalších dvou se mohou zájemci stále hlásit. Jak již bylo zmíněno, lidé, kteří byli nuceni k imigraci, se často potýkají s různými traumaty. Pro ně máme možnost v rámci projektu zajistit podporu psychologa

Souběžně s projektem „Psychologická a psychosociální podpora při hledání zaměstnání“ realizuje Poradna pro integraci projekt „Otevřete dveře VI.“.  Tento projektu realizujeme již šestým rokem a je určen rovněž osobám s udělenou mezinárodní ochranou. Projekt se zaměřuje primárně na pomoc držitelům mezinárodní ochrany v oblasti bydlení. Uprchlíkům tedy pomáháme zejména při oslovování majitelů bytů nabízených k pronájmu, s podáním a vyřízením žádostí o pomoc ze Státního integračního programu apod. V rámci tohoto projektu klientům také poskytujeme asistenci 6 měsíců po nastěhování do nového domova. To znamená, že jim jsme nápomocni například při přihlášení k praktickému lékaři, při vyhledávání škol a školek pro děti a při mnoha dalších záležitostech, jež je třeba po stěhování zařídit. Tato aktivita je pro naše klienty velmi důležitá a je jedním z klíčových bodů při jejich adaptaci v novém prostředí.

Projekt je financován z Evropského uprchlického fondu, který spravuje MVČR. Projekty budeme realizovat do 30. 6. 2015. 

Pro bližší informace o zapojení do projektů nás neváhejte kontaktovat na emailu praha@p-p-i.cz, či na telefonním čísle 603 281 269
26. 1. 15
...nahoru ▲