Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Vzděláním k úspěšné integraci

Projekt “Vzděláním k úspěšné integraci” je zacílen na skupinu nezletilých cizinců bez doprovodu pobývajících v ústavních školských zařízeních, dlouhodobou podporu jejich integrace do české společnosti, zařazení do hlavního vzdělávacího proudu a uplatnitelnost na trhu práce.

Pro úspěšnou integraci je potřeba esenciální seznámení se životem v České republice, zvládnutí českého jazyka, osvojení si specifických socio-kulturních dovedností, podpora osobní aktivity a zodpovědnosti. Současně je nezbytná orientace v základních otázkách právního, sociálního a vzdělávacího systému České republiky. Nezletilí cizinci bez doprovodu si také musí uvědomit důležitost dosaženého stupně vzdělání a nezbytnosti osvojení si českého jazyka pro uplatnitelnost na trhu práce. Projekt podpoří nezletilé bez doprovodu umístěné v zařízení pro děti cizince a také v dalších ústavních školských zařízeních.

Součástí projektu jsou aktivity:

  • Kurzy českého jazyka a doučování
  • Volnočasové aktivity
  • Workshop k socio-kulturní orientaci
  • Individuální konzultace a poradenství
  • Odborné kvalifikace

Doba realizace: 1.4.2013 – 31.3.2014

Místo realizace: Hl. město Praha, Středočeský kraj

Partner: Zařízení pro děti – cizince, diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola

Financování: Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

V případě zájmu o spolupráce, či v případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte na emailu praha@p-p-i.cz, či kristyna.kratochvilova@p-p-i.cz

8. 2. 14
...nahoru ▲