Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 10. 13

Otevřete dveře V. a Adaptace v novém domově V.

Projekty byly zahájeny 1.7.2013 s trváním do 30.6.2014 a jsou realizovány ve 4 krajích ČR – Hl. m. Praha, Středočeský, Královéhradecký a Ústecký kraj. Všechny služby v rámci Poradny pro integraci jsou poskytovány bezplatně.

Projekt Otevřete dveře V., je zaměřen na cílovou skupinu cizinců, kterým byl udělen azyl v ČR a nově i s udělenou doplňkovou ochranou. Hlavním úkolem projektu je zvýšit nabídku vhodného bydlení v rámci Státního integračního programu, podpořit vyhledávání bydlení pro azylanty i mimo SIP a pomoc s vyhledáváním bydlení osobám s doplňkovou ochranou.

Adaptace v novém domově V., je zaměřen na pomoc lidem, kterým byl v ČR udělen azyl a také osobám s udělenou doplňkovou ochranou se začleněním do místní společnosti po jejich nastěhování do nového bydliště. Jeho podstatou je naučit je orientovat se v novém prostředí a pomoci jim překonat počáteční nejistou. Asistence při integraci (sociálně-právní poradenství, osobní asistence při komunikaci s úřady, pracovně – právní poradenství, atd.) je poskytována nejméně 6 měsíců od vstupu zájemce do projektu.


PORADNA PRO INTEGRACI
Opletalova 921/6 (vstup pasáží Opletalka, číslo domu 4)
110 00 Praha 1
tel.:  224 216 758
mobil:  603 281 269
e-mail: praha@p-p-i.cz
radka.matyaskova@p-p-i.cz
www.p-p-i.cz

25. 10. 13
...nahoru ▲