Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 12. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Newsletter Evropského integračního portálu - speciální vydání dobrovolnických aktivit

Newsletter Evropského integračního portálu - speciální vydání dobrovolnických aktivit

V listopadu byla na Evropském integračním portálu zveřejněna Analýza dobrovolnických a neformálních iniciativ pro cizince v EU 

Tento *svého druhu první report* se věnuje grassrootovým iniciativám, které se objevily na jaře a v létě loňského roku v reakci na uprchlickou krizi, a srovnává je s předchozí generací dobrovolnických programů zavedených nevládních organizací. Analýzu dnes doplňujeme o *28 národních fiší*, které přináší rozsáhlý přehled dobrovolnických aktivit v jednotlivých členských zemích včetně zhodnocení jejich krátkodobých i dlouhodobých dopadů, přidané hodnoty či inovačního potenciálu.

Mnoho dobrovolníků z celé Evropy se zapojilo do koordinace humanitární pomoci nově příchozím i lidem na cestě. Řada dalších šla o o krok dále a podílela se na integračních aktivitách či organizaci veřejných kampaní. Klíčovou roli v pomoci imigrantům sehrála *sociální média* a další *online nástroje* jako například informační aplikace, petiční weby či dobrovolnické databáze. Ve 25 ze 28 zemí byla alespoň jedna iniciativa aktivní na Facebooku.

Důležitá jsou zjištění týkající se charkteristiky dobrovolníků. Z informací v národních fiších lze vyvodit, že dobrovolníci zapojení do nového typu aktivit jsou *mladší, dobře se orientují v digitálních technologiích a pochází z etnicky rozmanitějšího prostředí*. Novým iniciativám se vedle množství dobrovolníků podařilo upoutat pozornost *technologických společností*, zaměstnaneckých svazů a dalších institucí, které se do integračních aktivit běžně nezapojují.

Dobrovolnické iniciativy nabízí široké spektrum aktivit, počínaje e-learningovými platformami na výuku jazyka či portály s nabídkou dočasného bydlení v domácnostech (inspirovanými celoevropskou, původně německou sítí *Refugees Welcome*) a konče volnočasovými aktivitami či neformálním poradenstvím. Mnohé aktivity se i přes regionální odlišnosti podobají svou flexibilitou, viditelností či nadnárodním étosem. Fiše jednotlivých členských zemí lze stáhnout zde

*Pozvánka*

Jedno z důležitých témat, na které se tyto grassrootové iniciativy soustředí, je /přístup/. Přístup do cílových zemí (tím, že v tranzitních zemích poskytují informace), přístup ke vzdělávání (tím, že poskytují alternativní jazykové kurzy) či přístup ke zdravotní péči (tím, že propojují uprchlíky s lékaři). Problematika /přístupu/ bude rovněž tématem *třetího setkání Evropského migračního fóra*, které se uskuteční 2.-3. března 2017 v Bruselu. Nevládní organizace se mohozu registrovat do 12. prosince 2016.

Text celé analýzy je k dispozici zde


 

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU
EUROPEAN WEBSITE ON INTEGRATION

E-Newsletter
6 December 2016 / Voluntary Initiatives Special Edition

Last month, the comparative analysis Voluntary and citizens’ initiatives before and after 2015 was released on the European Web Site on Integration. This first-of-its-kind report looks back at grassroots movements that emerged in the summer/Spring 2015 as a civic reaction to the so called 'refugees crisis', comparing them to the previous generation of programmes, run by well-established NGOs but with a great involvement of volunteers. We are now publishing 28 national fiches containing extensive country-specific information, including innovation aspects, added-value and impact of both long-standing and new initiatives.

EU-wide, many volunteers were involved in the coordination of humanitarian help to newcomers and those in transit, while others went a step further to provide integration activities and organise various forms of public opinion campaigns. In order to carry out these actions, social media and other online tools, such as information apps, petitions websites and volunteer databases played a crucial role. We found that in 25 out the 28 EU countries, at least one initiative was present on Facebook; Denmark being the leader in terms of page likes. Full ranking

Social media presence citizens' initiative

Another significant finding concerns the profile of volunteers. Based on information available in the country fiches, on average, those involved in new generation initiatives are younger, digitally savvy and of more ethnically diverse backgrounds. Beyond the high number of individuals, new initiatives have also succeeded in attracting tech businesses, employers' unions and several other sectors which are traditionally not involved in integration work. Find out which ones

Volunteer Profiles - short

In terms of activities, the offer is varied: ranging from (language) e-learning platforms and temporary private housing solutions - inspired by the now European but originally German Refugees Welcome network -, to leisure projects and informal mentoring. Despite differences across Europe, many have trans-nationality, flexibility and greater visibility in common. Download your country's fiche

 

Migration ForumUpcoming Event

One of the issues these grassroots initiatives try to address is access. Access to countries (providing travel information in transit territories), education (proposing alternative language classes) or heath (putting doctors at the disposal of refugees). Access will also be the theme of the 3rd Meeting of the European Migration Forum taking place in Brussels on 2-3 March 2017. Registration for NGOs is possible until 12 December 2016. Apply

Read the full EWSI analysis

 

 


EWSI on social networks: Stay up-to-date on integration news !

The European Web Site on Integration is present on social networks, with dedicated country accounts on Twitter and Facebook.
Subscribe to these accounts by clicking on the links below and stay up-to-date on integration news!
 

Follow us on Twitter

@EWSI_Belgium - @EWSI_Cyprus - @EWSI_CZECH - @EWSI_Denmark - @EWSIFinland - @EWSI_Greece - EWSI_Italy

@EWSI_Latvia - @EWSI_Malta - @EWSI Luxembourg - @EWSI_Malta@EWSINetherlands - @EWSIFrance

@EWSI_Portugal - EWSI_Romania - @EWSI_Slovakia - @EWSI_Slovenia - @EWSI_Spain - @EWSI_UK

Like us on Facebook

Belgium - Bulgaria - CroatiaCyprus - Czech RepublicFinland - Germany - Greece - Ireland - Italy - Latvia

LithuaniaLuxembourgMalta - Netherlands - PolandPortugal - Romania - Slovakia - Slovenia - UK

 

9. 12. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲