Portál pro kritickou diskuzi o migraci v České republice
a v zemích střední a východní Evropy

MigraceOnline.czE-knihovna › Newsletter Evropského integračního portálu – duben 2018

Newsletter Evropského integračního portálu – duben 2018

27. 4. 18
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Přinášíme vám aktuální, dubnový newsletter Evropského integračního portálu a přejeme zajímavé čtení. 

Výsledky nového šetření Special Eurobarometer na téma integrace jsou venku! Výsledky ukazují, že Evropané jsou z větší části otevřeni cizincům ze třetích zemí a podporují jejich integraci – navzdory rozšířeným představám o opaku. Pro 60 % respondentů není problém navazovat s cizinci kontakt a stejný podíl lidí se s nimi již pravidelně setkává. Mnozí mají mezi migranty přátele či partnery. Například Polský statistický úřad zaznamenal v roce 2016 rekordní počet smíšených manželství. Ještě větší část evropské populace (7 z 10 osob) chápe integraci jako obousměrný proces, za jehož úspěch nesou zodpovědnost imigranti i majorita, a domnívají se, že v integračním procesu hraje vedle cizinců a občanů z řad majority důležitou roli řada dalších aktérů.

Většina Evropanů má navíc za to, že imigranti ze zemí mimo EU jsou na lokální úrovni dobře inegrováni (54 %) a integraci považují pro svou zemi v dlouhodobém horizontu za nutnou investici (69 %). Podle názoru velké části obyvatel Evropy mají imigranti na jejich země pozitivní dopad, neboť vykonávají pracovní pozice obtížně obsaditelné domácí populací a obohacují kulturní život členských zemí. Někteří je ovšem považují za zátěž pro národní systémy sociálního zabezpečení nebo za zločince. Většina Belgičanů v loňském průzkumu deníku Le Soir vyjádřila názor, že se imigranti nikdy skutečně neintegrují.  

 

Dle průzkumu Eurobarometer byla v roce 2015 imigrace veřejným tématem č. 1 v celé EU. Vnímání imigrantů ze třetích zemí Evropany od té doby zkoumala řada evropských i národních šetření. 72 % Němců loni v létě uvedlo, že imigranti jsou součástí jejich kolektivního “my”. O několik měsíců dříve nicméně 65 % Rakušanů a 71 % Poláků vyjádřilo přání zastavit imigraci z muslimských zemí. Za účelem sledovat trendy veřejného mínění byla loni v září založena první Evropská pozorovatelna postojů veřejnosti k imigraci. S cílem podpořit pozitivní vnímání imigrace byla Evropským programem pro integraci a migraci publikována zpráva o efektivních způsobech komunikace v oblasti imigrace a uprchlictví.

Speciální  Eurobarometer            Další průzkumy           Více o veřejném mínění 

Přejete si dostávat novinky i dobrou praxi z oblasti integrace cizinců v UE přímo do e-mailu? Zaregistrujte se

EWSI ČR na sociálních sítích:

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR   TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko
Jan Dítko pracuje v MKC Praha od listopadu 2012 jako koordinátor projektu Na práci v ČR.


...nahoru▲   

Kontakt

Multikulturní centrum Praha
Náplavní 1
120 00 Praha 2

Tel: (+420) 296 325 345
E-mail: migraceonline@mkc.cz

DoporučujemeSponzoři

Partneři

Webdesign & publikační systém Toolkit - Econnect