Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 5. 03

KOMPARATIVNÍ STUDIE PROGRAMU MIGRACE - Vzdělávání

Druhá kapitola komparativní studie srovnává dostupnost vzdělání, stipendií a dalších služeb a jazykovou přípravu pro cizince v Česku s odpovídajícími úpravami ve Švédsku a ve Francii. Jmenované aspekty vzdělávání cizinců porovnávají autorky na třech úrovních škol, tj. základní, střední a vysoké školy. Dále jsou v práci srovnávány programy jazykového vzdělávání dospělých cizinců v Česku a ve Švédsku. Tuto kapitolu komparativní studie doplňuje legislativní rámec vzdělávání v ČR, seznam zahraničních právních předpisů a zdrojů na internetu.

Shrnutí:

Cizinci mají stejný přístup ke vzdělání jako čeští občané; základní školy musí přijímat i nelegálně pobývající cizince v příslušném věku. V případě středních a vysokých škol je podmínkou k bezplatnému studiu znalost češtiny. Na rozdíl od propracovaných systémů jazykové průpravy pro imigranty ve Francii a Švédsku se český stát (s výjimkou žadatelů o azyl a azylantů) v podstatě nestará o výuku češtiny pro cizince, neupravuje ani povinnosti základních škol zřídit speciální kurzy českého jazyka pro cizince, kteří vyučovací jazyk neovládají.
Rovněž pokud jde o stipendia a další poskytované služby a výhody, jsou všechny česky studující osoby postaveny naroveň. Vzhledem k zastaralé legislativě je získání stipendia na střední škole, stejně jako pro občany, fakticky nemožné.


6. 5. 03
...nahoru ▲