Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Jak bojovat s pracovním vykořisťováním?

Mezinárodní konferenci s názvem „Odhalování obchodování s lidmi za účelem nucené práce a pracovního vykořisťování“ zorganizovala La Strada ČR v rámci stejnojmenného projektu ve spolupráci s partnery projektu - Odborem bezpečnostní politiky MV ČR a Justiční Akademii ve dnech 22. – 23. dubna 2013 v prostorách Magistrátu hl. města Prahy.

Dopolední část prvního dne konference byla rozdělena do dvou expertních bloků.

V prvním bloku s názvem „Evropský rozměr boje proti pracovnímu vykořisťování: současné výzvy“ vystoupila zvláštní zmocněnkyně OBSE pro boj proti obchodování s lidmi Maria Grazia Giammarinaro a zástupce Irského ministerstva spravedlnosti a rovnosti Mick Quinn.

Zvláštní zmocněnkyně OBSE Maria Grazia Giammarinaro se ve svém příspěvku „Problematika pracovního vykořisťování jako odraz zranitelného postavení pracovních migrantů“ zaměřila na fenomén současného otroctví. Uvedla, že v současnosti je více než 21 milionů lidi po celém světě oběťmi obchodování s lidmi či pracovního vykořisťování a jejich počet stále roste.

Sestřih příspěvku je v anglickém jazyce.

Mick Quinn z Odboru obchodování s lidmi irského ministerstva spravedlnosti a rovnosti na konferenci vystoupil s příspěvkem zaměřeným na změny irské legislativy dotýkající se oblasti pracovního vykořisťování a spolupráci mezi různými aktéry v této oblasti.

Sestřih příspěvku je v anglickém jazyce.

Druhý blok dopolední části konference, nesl název „Pilíře výsledků projektu: Praktické otázky boje proti pracovnímu vykořisťování"

Michal Šmíd z Ministerstva vnitra České republiky představil hlavní závěry srovnávací analýzy rozsudků v oblasti pracovního vykořisťování v zemích EU. V tomto kontextu se pak dívá na změny, ke kterým došlo v české legislativě po roce 2010, díky kterým bylo možné vznést první rozsudky za pracovní vykořisťování. Zároveň upozorňuje na některé její stávající nedostatky nebo omezení (sdílení odpovědnosti, praktiky podobné otroctví, vyplácení mezd aj).

Sestřih příspěvku je v českém jazyce.

Petra Kutálková z organizace La Strada se ve svém příspěvku zaměřila na problematiku strategické litigace, tedy strategickému vedení soudních sporů s cílem dlouhodobě zvýšit přístup ke spravedlnosti pro obchodované osoby. Zde se věnovala zejména praktickým aspektům spolupráce a odpovědnosti jednotlivých aktérů, od sociálních pracovníků a advokátů až po soudce, v kontextu zranitelného postavení a specifik ochrany obětí pracovního vykořisťování.

Sestřih příspěvku je v českém jazyce.

Vývoj přístupu k pracovnímu vykořisťování v českém soudnictví přiblížila účastníkům konference Jana Zezulová, ředitelka kabinetu nejvyššího státního zástupce. Ve svém příspěvku se věnuje vývoji legislativy v oblasti obchodování s lidmi. V poslední době podle ní sledujeme relativně značný nárůst osob stíhaných a obžalovaných v souvislosti s trestným činem obchodování za účelem pracovního vykořisťování, mezi základní problémy patří především obtížnost jeho prokázání. Jak kvalifikovat nucenou práci a pracovní vykořisťování, jak předcházet nedůvěřivosti poškozených osob k orgánům činným v trestním řízení?

Sestřih příspěvku je v českém jazyce

20. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲