Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Odhalování obchodování s lidmi za účelem nucelé práce a pracovního vykořisťování

Mezinárodní konferenci organizuje La Strada ČR v rámci stejnojmenného projektu ve spolupráci s partnery projektu Odborem bezpečnostní politiky MV ČR a Justiční Akademií. Cílem akce je představit výstupy z projektu a v rámci workshopů prodiskutovat praxi jak ČR, tak jiných zemí v této oblasti.

Akce se účastní kromě zástupců ČR také zahraniční experti z řad orgánů činných v trestním řízení, národních zpravodajů pro otázky obchodování s lidmi (zástupci relevantních ministerstev vybraných zemí EU), zástupci neziskového sektoru a mezinárodních organizací. Akce se také účastní Speciální představitelka OBSE pro otázky obchodování s lidmi, bývala italská soudkyně, Maria Grazia Giammarinaro.

V případě zájmu prosím vyplňte registrační formulář a zašlete jej na adresu: konference@strada.cz, a to do 10. dubna 2013 (počet míst je omezen).

Pozvánku na konferenci a registrační formulář naleznete v příloze.

datum:22. dubna 2013 (pondělí) - 23. dubna 2013 (úterý)
místo:Magistrát hl. města Prahy, velký zasedací sál
pořádá:La Strada
ke stažení: Pozvánka (pdf)
Registrační formulář (doc)
V tomto měsíci neprobíhají žádné akce.
...nahoru ▲