Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 10. 08
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Úroveň vzdělání u dětí cizinců podle průzkumu PISA

Každé tři roky pořádá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj mezinárodní výzkum o vzdělanosti patnáctiletých žáků končících povinnou školní docházku. V anglickém jazyce je známý pod zkratkou PISA (Programme for International Student Assessment). Poslední výzkum se konal roku 2006 a zapojilo se do něj 57 zemí z celého světa včetně České republiky.

Kromě zjištění údajů o úrovni vzdělanosti patnáctiletých žáků v jednotlivých zemích výzkum také ukázal, že děti pocházející ze slabších sociálně-ekonomických prostředí mohou v některých státech dosahovat srovnatelné výsledky s dětmi se silnějším ekonomickým zázemím a naopak v jiných státech existují mezi nimi značné rozdíly. Toto zjištění se týká i dětí cizinců. Podle výsledků PISA neexistuje žádná souvislost mezi počtem cizích žáků a průměrnou úrovní vzdělanosti dané země.
Více informací naleznete na stránkách OECD zde.
21. 10. 08
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲