Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 7. 11
Zdroj: OECD

OECD: Imigrace do zemí OECD během krize klesla, nejvýrazněji se to projevilo u České republiky

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) prezentovala 12.7.2011 v Bruselu svou publikaci "International Migration Outlook 2011", v níž najdeme analýzy migračních dat za roky 2009 - 2010. OECD konstatuje, že imigrace do zemí OECD během světové hospodářské krize klesla. Meziroční pokles stálé migrace (2008-2009) v zemích OECD činil v průměru 7 %, do České republiky v daném období přišlo až o 46 % méně migrantů a zařadila se tak na první místo mezi zeměmi OECD z hlediska poklesu imigrace. Generální tajemník OECD Angel Gurría očekává nárůst poptávky po pracovních migrantech po odeznění krize, argumentuje trendy globalizačními a demografickými. OECD na základě svých zjištění vydala čtyři klíčová doporučení národním vládám, která jim mají napomoci při řízení migračních toků. Mimo jiné zemím OECD doporučuje navázat spolupráci se zdrojovými zeměmi, jejíž cílem má být snížení nelegální migrace a podpora ekonomických příležitostí v rozvojových zemích. Integraci migrantů do hostitelských společností je dle OECD třeba chápat jako dlouhodobou investici, nikoli jako krátkodobý náklad.
Pro více informací o publikaci International Migration Outlook 2011 navštivte, prosím, webové stránky OECD.
14. 7. 11
Zdroj: OECD
...nahoru ▲