Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 2. 05
Téma:

Integrace přistěhovalců v Evropě: od občanské integrace k multikulturalismu a zpět?

V příspěvku na konferenci Konference "Soudobé spory o multikulturalismus a politiku identit" se Andrea Baršová zabývá multikulturalismem jako politikou integrace přistěhovalců v současné Evropě. Nabízí k diskusi dvě teze.
První tezí je tvrzení, že současný odklon od multikulturalismu a příklon k individuální občanské integraci, jež můžeme v Evropě pozorovat nejzřetelněji ve Velké Británii a v Nizozemí, není výsledkem nárazu nové vlny pravicově populistických protiimigrantských tažení, ale je součástí hledání civilizační a národní identity, spravedlnosti a bezpečnosti v evropských společnostech ("národech") globální éry. Druhá teze zní, že česká integrační politika prochází obdobným vývojem od multikulturalismu k občanské integraci - i když zatím spíše jen v úředních spisech než v realitě. Skutečná výzva, jež státní integrační politiku čeká, proto není ani tak obratem od multikulturní integrace k integraci občanské, ale posunem od teorie k jejímu uplatnění v realitě.

17. 2. 05
Téma:
...nahoru ▲