Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Integrace imigrantů na území Pardubic („Integration of immigrants in the city of Pardubice“)

Tato případová studie se soustředí na integrační politiku na lokální úrovni, konkrétně na území Pardubic. Její náplní je analýza aktivit na poli integrace v Pardubicích jako v „jednom z mála měst, které s integrací imigrantů skutečně něco dělají.“

Zpráva je první ze tří studií věnovaných České republice, které vznikly v rámci partnerského projektu Multikulturního centra Praha „Podpora udržitelných integračních politik“, zaměřeného na výzkum v oblasti integrační politiky v devíti zemích, a to v Rakousku, Švýcarsku, České republice, Německu, Španělsku, Itálii, Nizozemí, Švédsku a Velké Británii. Důraz byl kladen na hodnocení dopadu integračních politik týkajících se přijímání a integrace nově příchozích imigrantů, na analýzu tvorby různých integračních politik a na definování hlavních cílových skupin povinných a dobrovolných integračních opatření.

Studie je dostupná zde.

Blanka Tollarová
Blanka Tollarová se zabývá sociologií migrace, zejména postavením imigrantů v hostitelské společnosti. V doktorském studiu zkoumala institucionalizovanou pomoc uznaným azylantům v České republice. Externě spolupracuje s Multikulturním centrem Praha.
31. 7. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲