Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
4. 12. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Gender v migraci – přenos zkušeností z Norska do České republiky

Z podpory Norských fondů získala nezisková organizace Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) jedinečnou příležitost vyslat své zástupkyně na studijní cestu do Norska za tamějším partnerem SEIF Oslo a dalšími aktéry z oblasti migrace a azylu. Studijní cesta se specificky věnovala průřezové oblasti gender v migraci, tj. otázkám rovnosti žen a mužů v souvislosti s migrací.

K výběru tématu pro bilaterální setkání v Norsku nás vedl především aktuální stav a současně naše znepokojení nad tím, že v České republice stojí problematika postavení žen v migraci prozatím stranou zájmu státu a zůstává pořád značně podceňovaná, systémově nepodchycená. Je však na místě si uvědomit, že v naší zemi dnes žije kolem 200 000 migrantek, kterých stále přibývá a také se zde více trvale usazují nežli muži. Nicméně, tyto ženy se nacházejí v postavení ještě zranitelnějším ve srovnání s ženami z majoritní společnosti či muži z řad migrantů. Důvodů vyšší zranitelnosti a zjevně nerovného postavení je celá řada. Kromě genderových nerovností bývají migrantky navíc ohroženy diskriminací z důvodu rasy/etnického původu, národnosti či náboženství a časté pro tyto ženy je také násobení diskriminačních důvodů.

Celý text včetně doporučení ke stažení zde

Eva Čech Valentová
Eva Čech Valentová působí dlouhodobě ve Sdružení pro integraci a migraci jako expertka na mezinárodní spolupráci, projektová koordinátorka a právnička. Zodpovídá za veškeré projekty SIMI z podpory Norských grantů, věnuje se oblasti pracovní migrace, genderu v migraci a rozvoji interkulturní práce. Je kontaktní osobou pro spolupráci s evropskými sítěmi PICUM, ENAR a ENoMW a působí v Regionální poradní platformě při MHMP.

 

Magda Faltová
Magda Faltová pracuje jako ředitelka a expertka na migraci a azyl ve Sdružení pro integraci a migraci. Je členkou správní rady sítí Separated Children in Europe Programme, PICUM a ProBono Aliance a působí jako předsedkyně Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
4. 12. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲