Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 8. 09
Zdroj: migraceonline.cz

Feminismus v transnacionálních migračních studiích

Tento článek se zaměřuje na feministická dilemata související s rostoucí feminizací migrace. Autorka diskutuje tato dilemata na metodologické i teoretické rovině. Ptá se: „Co znamená dělat feministický migrační výzkum? Jak může tento výzkum posílit/zrovnoprávnit postavení migrujících žen?“ Text nabízí kritiku existujících studií gender a migrace, prosazuje větší důraz na téma genderových nerovností a představuje koncepty „mezinárodní dělba reprodukční práce“ a „globální řetězce péče“.
Celý článek naleznete zde (v AJ).
Rhacel Salazar Parreñas
Je profesorkou amerických studií a sociologie na Brown University, Rhode Island. Je autorkou mnoha knih a článků o ženách a migraci. Mezi sociologické bestsellery patří její knihy „Servants of globalization: Women, migration and domestic work“ (2001) a „Children of global migration: Transnational families and gendered woes“ (2005). Její nejnovější knihou je The Force of Domesticity: Filipina Migrants and Globalization (2008).
12. 8. 09
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲