Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 12. 08

Pokračování kolekce článků na téma „Gender a překračování hranic“ na stránkách Re-Public

Upozorňujeme na nové články o gender a migraci zveřejněné v online časopisu Re-public. Vyšla druhá část zvláštního čísla "Gendering border crossings". Číslo usiluje o problematizování bezpečnostní rétoriky, která pojímá překračování hranic jako hrozbu bezpečnosti státu, národa nebo obyvatelstva.

Články druhé části:

Eithne Luibhéid and Bridget Anderson - Gendering borders: An exchange

Rutvica Andrijasevic - Gendered migration and differentiated inclusion

Mireille Miller-Young - Can the ho's speak? Black sex workers and the
politics of deviance, defiance and desire

Lenore Lyons and Michele Ford - Beyond sex trafficking: The
anti-trafficking discourse and its (gendered) implications for temporary
labour migration

Astrid Renland - Sex workers in the front line: The construction of
victims and perpetrators in the international war against crime

Susanne Hofmann - Coyote and sex worker: Women seeking opportunities
at the US-Mexican border

Emilia Nielsen - Unfulfilled promises: Troubling trafficked women in
"Eastern Promises"

18. 12. 08
...nahoru ▲