Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
9. 9. 14

Euroobčané, máte právo účastnit se komunálních voleb

8. září 2014. I přes odmítavé stanovisko ministra vnitra je ochránkyně přesvědčena, že občané EU s potvrzením o přechodném pobytu v České republice mají právo účastnit se komunálních voleb. Rozhodla se proto poskytnout jim návod, jak postupovat, a argumenty, které mohou při prosazení svého práva využít.

Smlouva o fungování EU dává občanům Evropské unie, kteří v České republice dlouhodobě pobývají a bylo jim vydáno potvrzení k přechodnému pobytu, mají právo účastnit se voleb do obecních zastupitelstev. Vzhledem k tomu, že v praxi jim je toto právo upíráno, iniciovala veřejná ochránkyně práv jednání s ministrem vnitra a doporučila mu změnit pravidla účasti občanů EU s přechodným pobytem v ČR už v letošních komunálních volbách.

Ministr vnitra se ve svém stanovisku z 5. září 2014 s doporučením veřejné ochránkyně práv neztotožnil. Informoval ji, že ministerstvo v budoucnu plánuje předložení nového volebního zákona, který by jejich volební právo mohl upravit. Pro nadcházející volby do zastupitelstev obcí však požadavek na změnu metodiky, která by situaci uvedla do souladu s právem EU, odmítl.

Ochránkyně je přesvědčena, že i přes toto odmítané stanovisko je možné, aby občané EU s potvrzením o přechodném pobytu v České republice svého aktivního volebního práva využili již v nadcházejících říjnových volbách do zastupitelstev obcí. Volební právo jim totiž přiznává přímo právo Evropské unie, k jehož dodržení se Česká republika zavázala. Podle ochránkyně není nutné čekat na nový volební zákon, který by chybnou transpozici evropského práva napravil, ale je přesvědčena, že v tomto případě je možné použít přímo evropské právo.

Občané EU, kteří se chtějí účastnit komunálních voleb, se podle ochránkyně mohou odvolat přímo na ustanovení Smlouvy o fungování EU a příslušnou směrnici, která ji provádí, a požádat v obci, kde jsou hlášeni k přechodnému pobytu, o zápis do dodatku seznamu voličů.

Jak na to? 

Podrobný postup při uplatnění aktivního volebního práva, včetně možnosti následného přezkumu soudem, je popsán zde (209.4 kB, Adobe Acrobat dokument).Podrobný popis argumentace přímým účinkem práva EU, který při svém jednání s obecním úřadem i ve správní žalobě mohou cizinci uplatnit, je k dispozici zde (313.9 kB, Adobe Acrobat dokument).

K právnímu názoru veřejné ochránkyně práv se připojuje rovněž Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty, jehož členské organizace jsou zároveň ochotny poskytnout bezplatnou právní pomoc občanům EU, kteří chtějí o uplatnění svého volebního práva usilovat. Seznam kontaktů na organizace, na něž je možné se v jednotlivých městech obrátit, najdete zde (119 kB, Adobe Acrobat dokument).

9. 9. 14
...nahoru ▲