Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 10. 06
Zdroj: migraceonline.cz

Dynamika obrazu uprchlíků v médiích

Studie si klade otázku, zda a jak se změnil obraz uprchlíků ve srovnání s výsledky studie, kterou před pěti lety udělali pro MKC autoři Petra Klvačová a Tomáš Bitrich. Ač zde nedošlo k nějakým zásadním proměnám, jistý vývoj přeci jenom můžeme zaznamenat. Agenda se rozšířila především o neziskové organizace, kterým se daří upozorňovat v médiích na svoje akce a aktivity – i když už ne tolik na osudy a problémy uprchlíků. Objevilo se více článků, které dávají uprchlíkům určitý prostor. Problematika uprchlictví je vnímána v poněkud širších souvislostech, než tomu bylo před pěti lety, a uprchlíci vstupují do českých médií o něco výrazněji. Přesto stále převládá vnější, institucionální perspektiva, v níž uprchlík zůstává do velké míry dekontextualizovaným objektem. O různých aspektech života uprchlíků se z článků často dozvídáme pouze mimochodem, zprostředkovaně a řada věcí v nich zůstává nedovysvětlena. Studie vznikla za finanční podpory Evropské unie (v rámci programu Transition Facility) a UNHCR.

Martina Křížková
Autorka je redaktorka Nového prostoru.
30. 10. 06
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲