Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
30. 10. 06
Zdroj: migraceonline.cz

Dílčí studie - tábor

Tato studie se zaměřuje na obraz uprchlíků v lokálních tištěných médiích, které vycházejí v bezprostřední blízkosti uprchlického tábora. Zkoumá, jak a v jakých souvislostech se píše o táboře a jeho obyvatelích. Ukazuje, že přes přítomnost uprchlického zařízení v daném regionu není uprchlická problematika v popředí zájmu místních médií. O táboře se píše nejčastěji v souvislosti s nejrůznějšími volnočasovými aktivitami, které se zde pořádají jak pro žadatele o azyl tak pro okolní obyvatele. V těchto zprávách však uprchlíci takřka nevystupují, o celkové problematice uprchlictví se tak čtenáři skoro nic nedozvídají, popřípadě pouze v nedořečených náznacích a letmých zmínkách, které však otázky spíše vyvolávají než zodpovídají. Pokud se píše o konkrétních obyvatelích tábora, tak především v souvislosti s porušením zákona.
Studie vznikla za finanční podpory Evropské unie (v rámci programu Transition Facility) a UNHCR.

Martina Křížková
Autorka je redaktorka Nového prostoru.
30. 10. 06
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲