Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Cizinecké komunity a městský prostor v České republice

Cílem tohoto textu je představit současné české město jako prostor imigrace diferencovaných cizineckých komunit. Základní položenou otázkou je, jaké strategie imigranti používají k tomu, aby se adaptovali do jinokulturního prostředí a integrovali se do jeho struktur. Článek představuje výzkum ukrajinských, slovenských, gruzínských, čínských a vietnamských komunit. Každá z těchto komunit si zvolila částečně odlišnou strategii adaptace do městského prostředí. Zatímco například u Ukrajinců převládá strategie pracovní migrace, u Slováků je tendence k asimilaci. Ostatní zmíněné skupiny ve větší či menší míře vytvářejí multikulturní prostředí. Zdeněk Uherek (2003), "Cizinecké komunity a městský prostor v České republice" in: Sociologický časopis, 2003, Vol. 39, č. 2: 193 - 216. Článek je publikován s laskavým svolením autora a Sociologického časopisu/Czech Sociological Review.

Zdeněk Uherek
9. 11. 05
...nahoru ▲