Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 3. 03
Zdroj: UNHCR

Integrace azylantů

Úvod výzkumné zprávy obsahuje teoretická východiska práce. První část je charakteristika azylového řízení v ČR, včetně sociální situace žadatelů o azyl, účasti státních institucí i nestátních organizací na azylovém řízení i prezentace statistických dat v grafech. Integrační proces azylantů je nahlížen skrze problematiku bydlení a sociální emancipaci uznaných azylantů na státních institucích. Zpráva obsahuje popis státních integračních programů v oblasti bydlení a jazykové přípravy uznaných uprchlíků. Izolace uprchlíků a budování jejich autonomní sociální sítě jsou předmětem analýzy podmínek integrace, kde hraje velkou roli sociální prostředí bydliště uprchlíků a příprava v rámci státního programu integrace. Výzkum integrace uznaných uprchlíků reflektoval vládní výnos “Principy koncepce integrace cizinců na území České republiky a kroky k jejich naplnění” v otázkách bydlení uprchlíků. Výstupem výzkumné zprávy je soubor doporučení v závěru práce.

Zdeněk Uherek
17. 3. 03
Zdroj: UNHCR
...nahoru ▲