Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Cizinci v ČR - 2016

Cizinci v ČR - 2016

Český statistický úřad vydává tento rok již šestnáctou publikaci v řadě „Cizinci v České republice“.

Publikace komplexně soustřeďuje aktuální údaje o cizincích, kteří si Českou republiku zvolili za místo svého trvalého nebo dlouhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo zde podnikají a kteří se do České republiky uchýlili před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2015, často však doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.

Publikace Cizinci v České republice vznikla ve spolupráci Českého statistického úřadu s vybranými odbory Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ústavem zdravotnických informací a statistiky.

Celou publikaci si můžete přečíst zde

16. 1. 17
...nahoru ▲