Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

CALL FOR PAPERS: Jak by měla vypadat nová architektura azylové a migrační politiky EU?

CALL FOR PAPERS: Jak by měla vypadat nová architektura azylové a migrační politiky EU?

Tváří v tvář uprchlické krizi se vyjevily nedostatky evropské azylové a migrační politiky. Situace z loňského léta a podzimu se přitom může brzy opakovat. Co je potřeba změnit, aby se s ní Evropa vyrovnala lépe než dosud?

cover1-650x434.jpg

AMO společně s Institutem aktivního občanství za podpory pražské kanceláře Heinrich-Böll-Stiftung vyhlašují soutěž, která by měla přinést návrhy, jak by měla vypadat nová architektura evropské azylové a migrační politiky.

Co nás k tomu vede?
  • bezradnost českých i evropských politiků v přístupu k tzv. uprchlické krizi
  • silácká hesla bránící skutečné debatě
  • mnoho etických i praktických výzev, která s sebou uprchlictví přináší

Co je naším cílem?

Dát hlas novým a neotřelým nápadům, které v uprchlické debatě dosud příliš nezazněly, nebo umožnit rozpracování stávajících politik EU do funkční a udržitelné podoby.

Na jaké otázky by měly výstupy odpovědět?

Jak by měla vypadat komplexní reformovaná evropská migrační a azylová politika v létě 2017?

Jaká politika může zabezpečit dodržování právních závazků členských států EU a zefektivnit zabezpečování práva na azyl? Jak se dá zajistit vnitřní svoboda pohybu a solidární rozdělení žadatelů o azyl mezi státy EU?

Jakými finančními a institucionálními prostředky zajistit tyto cíle? Měla by se migrační a azylová politika harmonizovat? Měly by některé její aspekty případně být delegovány na evropské agentury? Které pravomoci by nejlépe vykonala společná agentura EU? Ochranu vnějších hranic, záchranné práce ve Středozemí, nebo i azylová řízení a přerozdělování žadatelů o azyl? Jak by měly tyto programy být financovány?

BRIEFING PAPER - UPRCHLICKÁ KRIZE V ROCE 2015 A EVROPSKÁ ODPOVĚĎ

Jaký budoucí vývoj by měla nebo mohla azylová a migrační politika předjímat? Měla by se EU aktivně snažit o pomoc v domovských zemích uprchlíků? Jak? Jaká míra a forma externalizace při řešení tzv. uprchlické krize je z hlediska práv uprchlíků přijatelná a účinná z politického a bezpečnostního hlediska?

Jak by se do evropské migrační a azylové politiky měla zapojit Česká republika? 

Jak se mohu zúčastnit?

Cílíme na jednotlivce nebo dvojice autorů bez ohledu na věk, oblast studia či zaměstnavatele. V první řadě formulujte své nápady ve 2-stránkovém abstraktu v češtině nebo angličtině, který pošlete Zoře Hesové na adresu zora.hesova@amo.cz.

Text by měl obsahovat následující:

a) cíle vašich návrhů
b) principy, na nichž stojí
c) instituce a procesy, které bude třeba zapojit

Odborná komise vybere čtyři nejpropracovanější a nejinovativnější. Jejich autoři či autorky poté napíší policy paper v rozsahu 10-15 stran, jehož odevzdání odměníme částkou 8 000,- korun. Autoři a autorky budou moci své návrhy představit na veřejné akci, kde se je pokusí v moderované diskuzi obhájit. Tyto čtyři policy papery budou následně publikovány.

Čím jsou návrhy omezeny?

Zajímají nás návrhy proveditelné v současném právním a institucionálním rámci. Předložené nápady by tak měly být možné procedurálně do roka a do dne prosadit na úrovni EU. Vyřazeny budou návrhy ve zjevném rozporu s mezinárodním právem. Lze předložit i texty, které byly již v určité formě publikovány. Je ale nezbytné tuto skutečnost uvést.

Jaký je harmonogram akce?
  • 23.6. 2016   termín pro odevzdání abstraktů
  • 30.6. 2016   výběr čtyř vítězných návrhů odbornou komisí
  • 15.8. 2016   odevzdání vypracovaných policy paperů
  • září 2016    veřejná prezentace a debata v Praze 
2. 6. 16
...nahoru ▲