Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 10. 12
Zdroj: migraceonline.cz

Bulletin č. 5 Konsorcia nevládních organizací

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vydalo svůj další bulletin.

Téma: Vytlačování migrantů a migrantek z trhu práce.
E. Holá, M. Faltová, M. Čaněk: Ze slova „může“ v zákoně o zaměstnanosti nevyplývá, že lze pracovní povolení migrantům vydávat nahodile. MPSV porušuje ústavní právo
Z. Hudayberganova: Dvanáct hodin denně bereme vaši práci
E. Tulupová: Pro migranty risk, pojišťovnám zisk: kampaň za zdravotní pojištění migrantů a migrantek
M. Dvořáková: Kdo má právo být občanem ČR? Nový návrh zákona o nabývání státního občanství

Téma: Úmluvy Mezinárodní organizace práce
M. Čaněk: Jedině rovné zacházení ochrání zahraniční a domácí pracovníky na spodku trhu práce. Rozhovor s Patrickem Taranem
M. Heřmanová: Nepřijetí úmluvy na ochranu domácích pracovnic v Česku: vláda si se zdůvodněním moc práce nedala
P. Redlová: Základní fakta o Úmluvě o důstojné práci pro domácí pracovnice

Bulletin naleznete v příloze.

10. 10. 12
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲