Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
21. 12. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Bulletin č. 4 Konsorcia nevládních organizací

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vydalo svůj další bulletin, tentokrát na téma migrační politika. V bulletinu najdete mimo jiné ohlédnutí se za listopadovou konferencí, kde zástupci členských organizací Konsorcia, státní správy, akademické sféry a další odborníci diskutovali o východiscích migračních politik evropských států. Tato diskuse se rozvíjela v kontextu připravovaného nového zákona, který bude upravovat podmínky vstupu a pobytu cizinců v ČR. O úskalích návrhu věcného záměru cizineckého zákona se dočtete v komentáři Pavly Hradečné. Tradičně také bulletin informuje o aktivitách členských organizací Konsorcia.

21. 12. 11
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲