Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 10. 06
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Britská migrační politika a aktivity rumunských migrantů v souvislostech

Tento komentář je příspěvkem do diskuse, zda restriktivní politika Velké Británie ohledně přístupu bulharských a rumunských občanů na její pracovní trh, je efektivní. Autorka namítá, že restriktivní opatření nezamezí migraci, ale povedou ke zvýšení počtu nelegálních migrantů. V této souvislosti představuje hlasy několika rumunských migrantů do Velké Británie.


Oana Ciobanu je doktorandkou na Bukurešťské universitě a členkou redakční rady migraceonline.cz.
12. 10. 06
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲